wə·ḏā·mōw
Englishman's Concordance
wə·ḏā·mōw — 4 Occurrences

Ezekiel 3:18
HEB: בַּעֲוֹנ֣וֹ יָמ֔וּת וְדָמ֖וֹ מִיָּדְךָ֥ אֲבַקֵּֽשׁ׃
NAS: in his iniquity, but his blood I will require
KJV: in his iniquity; but his blood will I require
INT: his iniquity will surely his blood your hand will require

Ezekiel 3:20
HEB: אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וְדָמ֖וֹ מִיָּדְךָ֥ אֲבַקֵּֽשׁ׃
NAS: shall not be remembered; but his blood I will require
KJV: shall not be remembered; but his blood will I require
INT: which has done his blood your hand will require

Ezekiel 33:6
HEB: בַּעֲוֹנ֣וֹ נִלְקָ֔ח וְדָמ֖וֹ מִיַּֽד־ הַצֹּפֶ֥ה
NAS: away in his iniquity; but his blood I will require
KJV: in his iniquity; but his blood will I require
INT: his iniquity is taken his blood hand the watchman's

Ezekiel 33:8
HEB: בַּעֲוֹנ֣וֹ יָמ֔וּת וְדָמ֖וֹ מִיָּדְךָ֥ אֲבַקֵּֽשׁ׃
NAS: in his iniquity, but his blood I will require
KJV: in his iniquity; but his blood will I require
INT: his iniquity will surely his blood your hand will require

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1818
360 Occurrences


bad·dām — 8 Occ.
bad·dā·mîm — 1 Occ.
bə·ḏam — 12 Occ.
bə·ḏā·mā·yiḵ — 3 Occ.
bə·ḏā·mêḵ — 2 Occ.
bə·ḏā·mə·ḵā — 1 Occ.
bə·ḏā·mî — 1 Occ.
bə·ḏā·mîm — 3 Occ.
biḏ·mê — 2 Occ.
dam — 74 Occ.
dā·māh — 7 Occ.
dā·mām — 8 Occ.
dā·māw — 3 Occ.
dā·ma·yiḵ — 1 Occ.
dā·mêḵ — 2 Occ.
dā·mə·ḵā — 3 Occ.
dā·me·hā — 3 Occ.
dā·mî — 2 Occ.
dā·mîm — 20 Occ.
ḏā·mōw — 24 Occ.
də·mê — 12 Occ.
də·mê·hem — 6 Occ.
dim·ḵem — 1 Occ.
dām- — 2 Occ.
hă·ḏam — 2 Occ.
had·dām — 64 Occ.
had·dā·mîm — 5 Occ.
kad·dām — 1 Occ.
lad·dām — 1 Occ.
lə·ḏām — 10 Occ.
lə·ḏā·mām — 1 Occ.
lə·ḏā·mîm — 1 Occ.
lə·ḏām — 1 Occ.
mid·dam — 20 Occ.
mid·dā·māh — 6 Occ.
mid·dā·mām — 2 Occ.
mid·dā·mə·ḵā — 1 Occ.
mid·dā·mîm — 1 Occ.
mid·dā·mōw — 3 Occ.
mid·də·mê — 3 Occ.
ū·ḏə·mê — 1 Occ.
ū·mid·dam — 1 Occ.
ū·ḇə·ḏam- — 2 Occ.
wā·ḏām — 4 Occ.
ḇad·dām — 1 Occ.
wə·ḵiḏ·mê — 1 Occ.
wə·ḏam- — 14 Occ.
wə·ḏā·mām — 1 Occ.
wə·ḏā·māw — 1 Occ.
wə·ḏā·mî — 1 Occ.
ḇə·ḏā·mîm — 5 Occ.
wə·ḏā·mōw — 4 Occ.
wə·had·dām — 1 Occ.
Additional Entries
ū·mid·dam — 1 Occ.
ū·ḇə·ḏam- — 2 Occ.
wā·ḏām — 4 Occ.
ḇad·dām — 1 Occ.
wə·ḵiḏ·mê — 1 Occ.
wə·ḏam- — 14 Occ.
wə·ḏā·mām — 1 Occ.
wə·ḏā·māw — 1 Occ.
wə·ḏā·mî — 1 Occ.
ḇə·ḏā·mîm — 5 Occ.
wə·had·dām — 1 Occ.
’ă·ḏam·meh- — 2 Occ.
dā·māh — 2 Occ.
dā·mə·ṯāh — 1 Occ.
dā·mî·nū — 1 Occ.
dā·mî·ṯā — 2 Occ.
dā·mî·ṯî — 2 Occ.
ḏā·mū — 1 Occ.
də·mêh- — 1 Occ.
dim·māh- — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page