Zechariah 6:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
554 [e]wə-hā-’ă-muṣ-ṣîmוְהָאֲמֻצִּ֣יםAnd the bayAdj
3318 [e]yā-ṣə-’ū,יָצְא֗וּwent forthVerb
1245 [e]way-ḇaq-šūוַיְבַקְשׁוּ֙and soughtVerb
1980 [e]lā-le-ḵeṯלָלֶ֙כֶת֙to goVerb
1980 [e]lə-hiṯ-hal-lêḵלְהִתְהַלֵּ֣ךto patrolVerb
776 [e]bā-’ā-reṣ,בָּאָ֔רֶץthrough the earthNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֕אמֶרand he saidVerb
1980 [e]lə-ḵūלְכ֖וּGet you hereVerb
1980 [e]hiṯ-hal-lə-ḵūהִתְהַלְּכ֣וּwalk to and froVerb
776 [e]ḇā-’ā-reṣ;בָאָ֑רֶץthrough the earthNoun
1980 [e]wat-tiṯ-hal-laḵ-nāhוַתִּתְהַלַּ֖כְנָהso they walked to and froVerb
776 [e]bā-’ā-reṣ.בָּאָֽרֶץ׃through the earthNoun
Hebrew Texts
זכריה 6:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָאֲמֻצִּ֣ים יָצְא֗וּ וַיְבַקְשׁוּ֙ לָלֶ֙כֶת֙ לְהִתְהַלֵּ֣ך בָּאָ֔רֶץ וַיֹּ֕אמֶר לְכ֖וּ הִתְהַלְּכ֣וּ בָאָ֑רֶץ וַתִּתְהַלַּ֖כְנָה בָּאָֽרֶץ׃

זכריה 6:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והאמצים יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ ויאמר לכו התהלכו בארץ ותתהלכנה בארץ׃

Links
Zechariah 6:7Zechariah 6:7 Text AnalysisZechariah 6:7 InterlinearZechariah 6:7 MultilingualZechariah 6:7 TSKZechariah 6:7 Cross ReferencesZechariah 6:7 Bible HubZechariah 6:7 Biblia ParalelaZechariah 6:7 Chinese BibleZechariah 6:7 French BibleZechariah 6:7 German Bible

Bible Hub
Zechariah 6:6
Top of Page
Top of Page