Song of Solomon 1:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4900 [e]mā-šə-ḵê-nîמָשְׁכֵ֖נִיDrawVerb
310 [e]’a-ḥă-re-ḵāאַחֲרֶ֣יךָafter meAdv
7323 [e]nā-rū-ṣāh;נָּר֑וּצָהwe will runVerb
935 [e]hĕ-ḇî-’a-nîהֱבִיאַ֨נִיhas broughtVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֜לֶךְthe king meNoun
2315 [e]ḥă-ḏā-rāw,חֲדָרָ֗יוinto his chambersNoun
1523 [e]nā-ḡî-lāhנָגִ֤ילָהwe will be gladVerb
8055 [e]wə-niś-mə-ḥāhוְנִשְׂמְחָה֙and rejoiceVerb
  bāḵ,בָּ֔ךְin youPrep
2142 [e]naz-kî-rāhנַזְכִּ֤ירָהwe will rememberVerb
1730 [e]ḏō-ḏe-ḵāדֹדֶ֙יךָ֙your loveNoun
3196 [e]mî-ya-yin,מִיַּ֔יִןmore than wineNoun
4339 [e]mê-šā-rîmמֵישָׁרִ֖יםthe uprightNoun
157 [e]’ă-hê-ḇū-ḵā.אֲהֵבֽוּךָ׃loveVerb
  sס -  
Hebrew Texts
שיר השירים 1:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מָשְׁכֵ֖נִי אַחֲרֶ֣יךָ נָּר֑וּצָה הֱבִיאַ֨נִי הַמֶּ֜לֶךְ חֲדָרָ֗יו נָגִ֤ילָה וְנִשְׂמְחָה֙ בָּ֔ךְ נַזְכִּ֤ירָה דֹדֶ֙יךָ֙ מִיַּ֔יִן מֵישָׁרִ֖ים אֲהֵבֽוּךָ׃ ס

שיר השירים 1:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך׃ ס

Links
Song of Solomon 1:4Song of Solomon 1:4 Text AnalysisSong of Solomon 1:4 InterlinearSong of Solomon 1:4 MultilingualSong of Solomon 1:4 TSKSong of Solomon 1:4 Cross ReferencesSong of Solomon 1:4 Bible HubSong of Solomon 1:4 Biblia ParalelaSong of Solomon 1:4 Chinese BibleSong of Solomon 1:4 French BibleSong of Solomon 1:4 German Bible

Bible Hub
Song of Solomon 1:3
Top of Page
Top of Page