Ruth 2:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5869 [e]‘ê-na-yiḵעֵינַ֜יִךְ[Let] your eyes [are]Noun
7704 [e]baś-śā-ḏehבַּשָּׂדֶ֤הon the fieldNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
7114 [e]yiq-ṣō-rūnיִקְצֹרוּן֙they do reapVerb
1980 [e]wə-hā-laḵtוְהָלַ֣כְתְּand go youVerb
310 [e]’a-ḥă-rê-hen,אַחֲרֵיהֶ֔ןafterAdv
3808 [e]hă-lō-wהֲל֥וֹאhave I notAdv
6680 [e]ṣiw-wî-ṯîצִוִּ֛יתִיdo chargedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5288 [e]han-nə-‘ā-rîmהַנְּעָרִ֖יםthe young menNoun
1115 [e]lə-ḇil-tîלְבִלְתִּ֣יthat they shallSubst
5060 [e]nā-ḡə-‘êḵ;נָגְעֵ֑ךְtouchVerb
6770 [e]wə-ṣā-miṯ,וְצָמִ֗תand thee? when you are thirstyVerb
1980 [e]wə-hā-laḵtוְהָלַכְתְּ֙and goVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3627 [e]hak-kê-lîm,הַכֵּלִ֔יםthe vesselsNoun
8354 [e]wə-šā-ṯîṯוְשָׁתִ֕יתand drinkVerb
834 [e]mê-’ă-šerמֵאֲשֶׁ֥רfrom whatPrt
7579 [e]yiš-’ă-ḇūnיִשְׁאֲב֖וּןhave drawnVerb
5288 [e]han-nə-‘ā-rîm.הַנְּעָרִֽים׃[that] the young menNoun
Hebrew Texts
רות 2:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עֵינַ֜יִךְ בַּשָּׂדֶ֤ה אֲשֶׁר־יִקְצֹרוּן֙ וְהָלַ֣כְתְּ אַחֲרֵיהֶ֔ן הֲלֹ֥וא צִוִּ֛יתִי אֶת־הַנְּעָרִ֖ים לְבִלְתִּ֣י נָגְעֵ֑ךְ וְצָמִ֗ת וְהָלַכְתְּ֙ אֶל־הַכֵּלִ֔ים וְשָׁתִ֕ית מֵאֲשֶׁ֥ר יִשְׁאֲב֖וּן הַנְּעָרִֽים׃

רות 2:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עיניך בשדה אשר־יקצרון והלכת אחריהן הלוא צויתי את־הנערים לבלתי נגעך וצמת והלכת אל־הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים׃

Links
Ruth 2:9Ruth 2:9 Text AnalysisRuth 2:9 InterlinearRuth 2:9 MultilingualRuth 2:9 TSKRuth 2:9 Cross ReferencesRuth 2:9 Bible HubRuth 2:9 Biblia ParalelaRuth 2:9 Chinese BibleRuth 2:9 French BibleRuth 2:9 German Bible

Bible Hub
Ruth 2:8
Top of Page
Top of Page