Psalm 60:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4616 [e]lə-ma-‘anלְ֭מַעַןto the end thatSubst
2502 [e]yê-ḥā-lə-ṣūnיֵחָלְצ֣וּןmay be deliveredVerb
3039 [e]yə-ḏî-ḏe-ḵā;יְדִידֶ֑יךָThat Your belovedAdj
3467 [e]hō-wō-šî-‘āhהוֹשִׁ֖יעָהsaveVerb
3225 [e]yə-mî-nə-ḵāיְמִֽינְךָ֣[with] Your right handNoun
  [wa-‘ă-nê-nū[וַעֲנֵנוּ -  
  ḵ]כ] -  
6032 [e](wa-‘ă-nê-nî.(וַעֲנֵֽנִי׃answerVerb
  q)ק) -  
Hebrew Texts
תהילים 60:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְ֭מַעַן יֵחָלְצ֣וּן יְדִידֶ֑יךָ הֹושִׁ֖יעָה יְמִֽינְךָ֣ [וַעֲנֵנוּ כ] (וַעֲנֵֽנִי׃ ק)

תהילים 60:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך [ועננו כ] (וענני׃ ק)

Links
Psalm 60:5Psalm 60:5 Text AnalysisPsalm 60:5 InterlinearPsalm 60:5 MultilingualPsalm 60:5 TSKPsalm 60:5 Cross ReferencesPsalm 60:5 Bible HubPsalm 60:5 Biblia ParalelaPsalm 60:5 Chinese BiblePsalm 60:5 French BiblePsalm 60:5 German Bible

Bible Hub
Psalm 60:4
Top of Page
Top of Page