Proverbs 24:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2451 [e]bə-ḥā-ḵə-māhבְּ֭חָכְמָהBy wisdomNoun
1129 [e]yib-bā-nehיִבָּ֣נֶהbuildVerb
1004 [e]bā-yiṯ;בָּ֑יִתis a houseNoun
8394 [e]ū-ḇiṯ-ḇū-nāh,וּ֝בִתְבוּנָ֗הand by understandingNoun
3559 [e]yiṯ-kō-w-nān.יִתְכּוֹנָֽן׃it is establishedVerb
Hebrew Texts
משלי 24:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּ֭חָכְמָה יִבָּ֣נֶה בָּ֑יִת וּ֝בִתְבוּנָ֗ה יִתְכֹּונָֽן׃

משלי 24:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן׃

Links
Proverbs 24:3Proverbs 24:3 Text AnalysisProverbs 24:3 InterlinearProverbs 24:3 MultilingualProverbs 24:3 TSKProverbs 24:3 Cross ReferencesProverbs 24:3 Bible HubProverbs 24:3 Biblia ParalelaProverbs 24:3 Chinese BibleProverbs 24:3 French BibleProverbs 24:3 German Bible

Bible Hub
Proverbs 24:2
Top of Page
Top of Page