Numbers 9:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣יAnd there wereVerb
582 [e]’ă-nā-šîm,אֲנָשִׁ֗יםcertain menNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhoPrt
1961 [e]hā-yūהָי֤וּwereVerb
2931 [e]ṭə-mê-’îmטְמֵאִים֙defiledAdj
5315 [e]lə-ne-p̄ešלְנֶ֣פֶשׁby the dead bodyNoun
120 [e]’ā-ḏām,אָדָ֔םof a manNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־that notAdv
3201 [e]yā-ḵə-lūיָכְל֥וּthey couldVerb
6213 [e]la-‘ă-śōṯ-לַעֲשֹׂת־keepVerb
6453 [e]hap-pe-saḥהַפֶּ֖סַחthe passoverNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםon the dayNoun
1931 [e]ha-hū;הַה֑וּאthatPro
7126 [e]way-yiq-rə-ḇūוַֽיִּקְרְב֞וּand they cameVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֛הMosesNoun
6440 [e]wə-lip̄-nêוְלִפְנֵ֥יand beforeNoun
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֖ןAaronNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֥וֹםon the dayNoun
1931 [e]ha-hū.הַהֽוּא׃thatPro
Hebrew Texts
במדבר 9:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י אֲנָשִׁ֗ים אֲשֶׁ֨ר הָי֤וּ טְמֵאִים֙ לְנֶ֣פֶשׁ אָדָ֔ם וְלֹא־יָכְל֥וּ לַעֲשֹׂת־הַפֶּ֖סַח בַּיֹּ֣ום הַה֑וּא וַֽיִּקְרְב֞וּ לִפְנֵ֥י מֹשֶׁ֛ה וְלִפְנֵ֥י אַהֲרֹ֖ן בַּיֹּ֥ום הַהֽוּא׃

במדבר 9:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא־יכלו לעשת־הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא׃

Links
Numbers 9:6Numbers 9:6 Text AnalysisNumbers 9:6 InterlinearNumbers 9:6 MultilingualNumbers 9:6 TSKNumbers 9:6 Cross ReferencesNumbers 9:6 Bible HubNumbers 9:6 Biblia ParalelaNumbers 9:6 Chinese BibleNumbers 9:6 French BibleNumbers 9:6 German Bible

Bible Hub
Numbers 9:5
Top of Page
Top of Page