Numbers 8:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
310 [e]wə-’a-ḥă-rê-וְאַֽחֲרֵי־and afterAdv
3651 [e]ḵênכֵן֙ - Adj
935 [e]yā-ḇō-’ūיָבֹ֣אוּshall go inVerb
3881 [e]hal-wî-yim,הַלְוִיִּ֔םthe LevitesAdj
5647 [e]la-‘ă-ḇōḏלַעֲבֹ֖דto serveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
168 [e]’ō-helאֹ֣הֶלf the tentNoun
4150 [e]mō-w-‘êḏ;מוֹעֵ֑דof meetingNoun
2891 [e]wə-ṭi-har-tāוְטִֽהַרְתָּ֣then you shall cleanseVerb
853 [e]’ō-ṯām,אֹתָ֔םthemAcc
5130 [e]wə-hê-nap̄-tāוְהֵנַפְתָּ֥and offerVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָ֖םthemAcc
8573 [e]tə-nū-p̄āh.תְּנוּפָֽה׃as a wave offeringNoun
Hebrew Texts
במדבר 8:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַֽחֲרֵי־כֵן֙ יָבֹ֣אוּ הַלְוִיִּ֔ם לַעֲבֹ֖ד אֶת־אֹ֣הֶל מֹועֵ֑ד וְטִֽהַרְתָּ֣ אֹתָ֔ם וְהֵנַפְתָּ֥ אֹתָ֖ם תְּנוּפָֽה׃

במדבר 8:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואחרי־כן יבאו הלוים לעבד את־אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה׃

Links
Numbers 8:15Numbers 8:15 Text AnalysisNumbers 8:15 InterlinearNumbers 8:15 MultilingualNumbers 8:15 TSKNumbers 8:15 Cross ReferencesNumbers 8:15 Bible HubNumbers 8:15 Biblia ParalelaNumbers 8:15 Chinese BibleNumbers 8:15 French BibleNumbers 8:15 German Bible

Bible Hub
Numbers 8:14
Top of Page
Top of Page