Numbers 7:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hî,וַיְהִ֗יAnd wasVerb
7126 [e]ham-maq-rîḇהַמַּקְרִ֛יבhe who offeredVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֥וֹםthe dayNoun
7223 [e]hā-ri-šō-wnהָרִאשׁ֖וֹןfirstAdj
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7133 [e]qā-rə-bā-nōw;קָרְבָּנ֑וֹhis offeringNoun
5177 [e]naḥ-šō-wnנַחְשׁ֥וֹןNahshonNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5992 [e]‘am-mî-nā-ḏāḇעַמִּינָדָ֖בof AmminadabNoun
4294 [e]lə-maṭ-ṭêhלְמַטֵּ֥הof the tribeNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
במדבר 7:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֗י הַמַּקְרִ֛יב בַּיֹּ֥ום הָרִאשֹׁ֖ון אֶת־קָרְבָּנֹ֑ו נַחְשֹׁ֥ון בֶּן־עַמִּינָדָ֖ב לְמַטֵּ֥ה יְהוּדָֽה׃

במדבר 7:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי המקריב ביום הראשון את־קרבנו נחשון בן־עמינדב למטה יהודה׃

Links
Numbers 7:12Numbers 7:12 Text AnalysisNumbers 7:12 InterlinearNumbers 7:12 MultilingualNumbers 7:12 TSKNumbers 7:12 Cross ReferencesNumbers 7:12 Bible HubNumbers 7:12 Biblia ParalelaNumbers 7:12 Chinese BibleNumbers 7:12 French BibleNumbers 7:12 German Bible

Bible Hub
Numbers 7:11
Top of Page
Top of Page