Numbers 6:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5130 [e]wə-hê-nîp̄וְהֵנִיף֩and shall waveVerb
853 [e]’ō-w-ṯāmאוֹתָ֨םthemAcc
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֥ן ׀the priestNoun
8573 [e]tə-nū-p̄āhתְּנוּפָה֮[for] a wave offeringNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֒the LORDNoun
6944 [e]qō-ḏešקֹ֤דֶשׁholyNoun
1931 [e]הוּא֙thisPro
3548 [e]lak-kō-hên,לַכֹּהֵ֔ןfor the priestNoun
5921 [e]‘alעַ֚לwithPrep
2373 [e]ḥă-zêhחֲזֵ֣הthe breastNoun
8573 [e]hat-tə-nū-p̄āh,הַתְּנוּפָ֔הwaveNoun
5921 [e]wə-‘alוְעַ֖לtogether withPrep
7785 [e]šō-wqשׁ֣וֹקthe shoulderNoun
8641 [e]hat-tə-rū-māh;הַתְּרוּמָ֑הheaveNoun
310 [e]wə-’a-ḥarוְאַחַ֛רand after thatAdv
8354 [e]yiš-tehיִשְׁתֶּ֥הmay drinkVerb
5139 [e]han-nā-zîrהַנָּזִ֖ירthe NazariteNoun
3196 [e]yā-yin.יָֽיִן׃wineNoun
Hebrew Texts
במדבר 6:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵנִיף֩ אֹותָ֨ם הַכֹּהֵ֥ן ׀ תְּנוּפָה֮ לִפְנֵ֣י יְהוָה֒ קֹ֤דֶשׁ הוּא֙ לַכֹּהֵ֔ן עַ֚ל חֲזֵ֣ה הַתְּנוּפָ֔ה וְעַ֖ל שֹׁ֣וק הַתְּרוּמָ֑ה וְאַחַ֛ר יִשְׁתֶּ֥ה הַנָּזִ֖יר יָֽיִן׃

במדבר 6:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והניף אותם הכהן ׀ תנופה לפני יהוה קדש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה ואחר ישתה הנזיר יין׃

Links
Numbers 6:20Numbers 6:20 Text AnalysisNumbers 6:20 InterlinearNumbers 6:20 MultilingualNumbers 6:20 TSKNumbers 6:20 Cross ReferencesNumbers 6:20 Bible HubNumbers 6:20 Biblia ParalelaNumbers 6:20 Chinese BibleNumbers 6:20 French BibleNumbers 6:20 German Bible

Bible Hub
Numbers 6:19
Top of Page
Top of Page