Numbers 5:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5975 [e]wə-he-‘ĕ-mîḏוְהֶעֱמִ֨ידAnd shall setVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֥ןthe priestNoun
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁה֮the womenNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֒the LORDNoun
6544 [e]ū-p̄ā-ra‘וּפָרַע֙and uncoverVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7218 [e]rōšרֹ֣אשׁthe headNoun
802 [e]hā-’iš-šāh,הָֽאִשָּׁ֔הof the womanNoun
5414 [e]wə-nā-ṯanוְנָתַ֣ןand putVerb
5921 [e]‘al-עַל־in herPrep
3709 [e]kap-pe-hā,כַּפֶּ֗יהָhandsNoun
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
4503 [e]min-ḥaṯמִנְחַ֣תthe offeringNoun
2146 [e]haz-zik-kā-rō-wn,הַזִּכָּר֔וֹןof memorialNoun
4503 [e]min-ḥaṯמִנְחַ֥תan offeringNoun
7068 [e]qə-nā-’ōṯקְנָאֹ֖תthe jealousyNoun
1931 [e]הִ֑ואthat [is]Pro
3027 [e]ū-ḇə-yaḏוּבְיַ֤דand in his handNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵן֙the priestNoun
1961 [e]yih-yū,יִהְי֔וּshall haveVerb
4325 [e]מֵ֥יthe waterNoun
4751 [e]ham-mā-rîmהַמָּרִ֖יםbitterAdj
779 [e]ham-’ā-ră-rîmהַמְאָֽרֲרִֽים׃that causes the curseVerb
Hebrew Texts
במדבר 5:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֶעֱמִ֨יד הַכֹּהֵ֥ן אֶֽת־הָאִשָּׁה֮ לִפְנֵ֣י יְהוָה֒ וּפָרַע֙ אֶת־רֹ֣אשׁ הָֽאִשָּׁ֔ה וְנָתַ֣ן עַל־כַּפֶּ֗יהָ אֵ֚ת מִנְחַ֣ת הַזִּכָּרֹ֔ון מִנְחַ֥ת קְנָאֹ֖ת הִ֑וא וּבְיַ֤ד הַכֹּהֵן֙ יִהְי֔וּ מֵ֥י הַמָּרִ֖ים הַמְאָֽרֲרִֽים ׃

במדבר 5:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והעמיד הכהן את־האשה לפני יהוה ופרע את־ראש האשה ונתן על־כפיה את מנחת הזכרון מנחת קנאת הוא וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים ׃

Links
Numbers 5:18Numbers 5:18 Text AnalysisNumbers 5:18 InterlinearNumbers 5:18 MultilingualNumbers 5:18 TSKNumbers 5:18 Cross ReferencesNumbers 5:18 Bible HubNumbers 5:18 Biblia ParalelaNumbers 5:18 Chinese BibleNumbers 5:18 French BibleNumbers 5:18 German Bible

Bible Hub
Numbers 5:17
Top of Page
Top of Page