Numbers 4:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯə-nūוְנָתְנ֣וּAnd shall putVerb
5921 [e]‘ā-lāw,עָלָ֗יוthereonPrep
3681 [e]kə-suiכְּסוּי֙the coveringNoun
5785 [e]‘ō-wrע֣וֹרskinsNoun
8476 [e]ta-ḥaš,תַּ֔חַשׁof goatsNoun
6566 [e]ū-p̄ā-rə-śūוּפָרְשׂ֧וּand shall spreadVerb
899 [e]ḇe-ḡeḏ-בֶֽגֶד־a clothNoun
3632 [e]kə-lîlכְּלִ֛ילof pureAdj
8504 [e]tə-ḵê-leṯתְּכֵ֖לֶתof blueNoun
4605 [e]mil-mā-‘ə-lāh;מִלְמָ֑עְלָהover itSubst
7760 [e]wə-śā-mūוְשָׂמ֖וּand shall put inVerb
905 [e]bad-dāw.בַּדָּֽיו׃the polesNoun
Hebrew Texts
במדבר 4:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתְנ֣וּ עָלָ֗יו כְּסוּי֙ עֹ֣ור תַּ֔חַשׁ וּפָרְשׂ֧וּ בֶֽגֶד־כְּלִ֛יל תְּכֵ֖לֶת מִלְמָ֑עְלָה וְשָׂמ֖וּ בַּדָּֽיו׃

במדבר 4:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד־כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו׃

Links
Numbers 4:6Numbers 4:6 Text AnalysisNumbers 4:6 InterlinearNumbers 4:6 MultilingualNumbers 4:6 TSKNumbers 4:6 Cross ReferencesNumbers 4:6 Bible HubNumbers 4:6 Biblia ParalelaNumbers 4:6 Chinese BibleNumbers 4:6 French BibleNumbers 4:6 German Bible

Bible Hub
Numbers 4:5
Top of Page
Top of Page