Numbers 4:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]wə-‘alוְעַ֣ל ׀And onPrep
4196 [e]miz-baḥמִזְבַּ֣חthe altarNoun
2091 [e]haz-zā-hāḇ,הַזָּהָ֗בgoldenNoun
6566 [e]yip̄-rə-śūיִפְרְשׂוּ֙they shall spreadVerb
899 [e]be-ḡeḏבֶּ֣גֶדa clothNoun
8504 [e]tə-ḵê-leṯ,תְּכֵ֔לֶתof blueNoun
3680 [e]wə-ḵis-sūוְכִסּ֣וּand coverVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹitAcc
4372 [e]bə-miḵ-sêhבְּמִכְסֵ֖הwith a coveringNoun
5785 [e]‘ō-wrע֣וֹרof skinsNoun
8476 [e]tā-ḥaš;תָּ֑חַשׁof goatsNoun
7760 [e]wə-śā-mūוְשָׂמ֖וּand shall putVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
905 [e]bad-dāw.בַּדָּֽיו׃in the polesNoun
Hebrew Texts
במדבר 4:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַ֣ל ׀ מִזְבַּ֣ח הַזָּהָ֗ב יִפְרְשׂוּ֙ בֶּ֣גֶד תְּכֵ֔לֶת וְכִסּ֣וּ אֹתֹ֔ו בְּמִכְסֵ֖ה עֹ֣ור תָּ֑חַשׁ וְשָׂמ֖וּ אֶת־בַּדָּֽיו׃

במדבר 4:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועל ׀ מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את־בדיו׃

Links
Numbers 4:11Numbers 4:11 Text AnalysisNumbers 4:11 InterlinearNumbers 4:11 MultilingualNumbers 4:11 TSKNumbers 4:11 Cross ReferencesNumbers 4:11 Bible HubNumbers 4:11 Biblia ParalelaNumbers 4:11 Chinese BibleNumbers 4:11 French BibleNumbers 4:11 German Bible

Bible Hub
Numbers 4:10
Top of Page
Top of Page