Numbers 36:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7126 [e]way-yiq-rə-ḇūוַֽיִּקְרְב֞וּAnd came nearVerb
7218 [e]rā-šêרָאשֵׁ֣יthe chiefNoun
1 [e]hā-’ā-ḇō-wṯ,הָֽאָב֗וֹתfathersNoun
4940 [e]lə-miš-pa-ḥaṯלְמִשְׁפַּ֤חַתof the familiesNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־of the sonsNoun
1568 [e]ḡil-‘āḏגִלְעָד֙of GileadNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
4353 [e]mā-ḵîrמָכִ֣ירof MachirNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
4519 [e]mə-naš-šeh,מְנַשֶּׁ֔הof ManassehNoun
4940 [e]mim-miš-pə-ḥōṯמִֽמִּשְׁפְּחֹ֖תof the familiesNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
3130 [e]yō-w-sêp̄;יוֹסֵ֑ףof JosephNoun
1696 [e]way-ḏab-bə-rūוַֽיְדַבְּר֞וּand spokeVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֤יbeforeNoun
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁה֙MosesNoun
6440 [e]wə-lip̄-nêוְלִפְנֵ֣יand beforeNoun
5387 [e]han-nə-śi-’îm,הַנְּשִׂאִ֔יםthe princesNoun
7218 [e]rā-šêרָאשֵׁ֥יthe chiefNoun
1 [e]’ā-ḇō-wṯאָב֖וֹתfathersNoun
1121 [e]liḇ-nêלִבְנֵ֥יof the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
במדבר 36:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּקְרְב֞וּ רָאשֵׁ֣י הָֽאָבֹ֗ות לְמִשְׁפַּ֤חַת בְּנֵֽי־גִלְעָד֙ בֶּן־מָכִ֣יר בֶּן־מְנַשֶּׁ֔ה מִֽמִּשְׁפְּחֹ֖ת בְּנֵ֣י יֹוסֵ֑ף וַֽיְדַבְּר֞וּ לִפְנֵ֤י מֹשֶׁה֙ וְלִפְנֵ֣י הַנְּשִׂאִ֔ים רָאשֵׁ֥י אָבֹ֖ות לִבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

במדבר 36:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני־גלעד בן־מכיר בן־מנשה ממשפחת בני יוסף וידברו לפני משה ולפני הנשאים ראשי אבות לבני ישראל׃

Links
Numbers 36:1Numbers 36:1 Text AnalysisNumbers 36:1 InterlinearNumbers 36:1 MultilingualNumbers 36:1 TSKNumbers 36:1 Cross ReferencesNumbers 36:1 Bible HubNumbers 36:1 Biblia ParalelaNumbers 36:1 Chinese BibleNumbers 36:1 French BibleNumbers 36:1 German Bible

Bible Hub
Numbers 35:34
Top of Page
Top of Page