Numbers 35:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5337 [e]wə-hiṣ-ṣî-lūוְהִצִּ֨ילוּAnd shall deliverVerb
5712 [e]hā-‘ê-ḏāhהָעֵדָ֜הthe congregationNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7523 [e]hā-rō-ṣê-aḥ,הָרֹצֵ֗חַthe slayerVerb
3027 [e]mî-yaḏמִיַּד֮from the handNoun
1350 [e]gō-’êlגֹּאֵ֣לof the revengerVerb
1818 [e]had-dāmהַדָּם֒of bloodNoun
7725 [e]wə-hê-šî-ḇūוְהֵשִׁ֤יבוּand shall restoreVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֙ - Acc
5712 [e]hā-‘ê-ḏāh,הָֽעֵדָ֔הthe congregation himNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5892 [e]‘îrעִ֥ירthe cityNoun
4733 [e]miq-lā-ṭōwמִקְלָט֖וֹof refugeNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־wherePrt
5127 [e]nāsנָ֣סhe was fledVerb
8033 [e]šām-māh;שָׁ֑מָּהwhereAdv
3427 [e]wə-yā-šaḇוְיָ֣שַׁבand he shall abideVerb
  bāh,בָּ֗הּinPrep
5704 [e]‘aḏ-עַד־it toPrep
4194 [e]mō-wṯמוֹת֙the deathNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֣ןpriestNoun
1419 [e]hag-gā-ḏōl,הַגָּדֹ֔לof the highAdj
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
4886 [e]mā-šaḥמָשַׁ֥חwas anointedVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹ - Acc
8081 [e]bə-še-menבְּשֶׁ֥מֶןoilNoun
6944 [e]haq-qō-ḏeš.הַקֹּֽדֶשׁ׃with the holyNoun
Hebrew Texts
במדבר 35:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִצִּ֨ילוּ הָעֵדָ֜ה אֶת־הָרֹצֵ֗חַ מִיַּד֮ גֹּאֵ֣ל הַדָּם֒ וְהֵשִׁ֤יבוּ אֹתֹו֙ הָֽעֵדָ֔ה אֶל־עִ֥יר מִקְלָטֹ֖ו אֲשֶׁר־נָ֣ס שָׁ֑מָּה וְיָ֣שַׁב בָּ֗הּ עַד־מֹות֙ הַכֹּהֵ֣ן הַגָּדֹ֔ל אֲשֶׁר־מָשַׁ֥ח אֹתֹ֖ו בְּשֶׁ֥מֶן הַקֹּֽדֶשׁ׃

במדבר 35:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והצילו העדה את־הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל־עיר מקלטו אשר־נס שמה וישב בה עד־מות הכהן הגדל אשר־משח אתו בשמן הקדש׃

Links
Numbers 35:25Numbers 35:25 Text AnalysisNumbers 35:25 InterlinearNumbers 35:25 MultilingualNumbers 35:25 TSKNumbers 35:25 Cross ReferencesNumbers 35:25 Bible HubNumbers 35:25 Biblia ParalelaNumbers 35:25 Chinese BibleNumbers 35:25 French BibleNumbers 35:25 German Bible

Bible Hub
Numbers 35:24
Top of Page
Top of Page