Numbers 33:40
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]way-yiš-ma‘,וַיִּשְׁמַ֗עand heardVerb
3669 [e]hak-kə-na-‘ă-nîהַֽכְּנַעֲנִי֙the CanaaniteAdj
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
6166 [e]‘ă-rāḏ,עֲרָ֔דAradVerb
1931 [e]wə-hū-וְהֽוּא־and thatPro
3427 [e]yō-šêḇיֹשֵׁ֥בdwelledVerb
5045 [e]ban-ne-ḡeḇבַּנֶּ֖גֶבin the NegevNoun
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֣רֶץin the landNoun
3667 [e]kə-nā-‘an;כְּנָ֑עַןof CanaanNoun
935 [e]bə-ḇōבְּבֹ֖אof the comingVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
במדבר 33:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁמַ֗ע הַֽכְּנַעֲנִי֙ מֶ֣לֶךְ עֲרָ֔ד וְהֽוּא־יֹשֵׁ֥ב בַּנֶּ֖גֶב בְּאֶ֣רֶץ כְּנָ֑עַן בְּבֹ֖א בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

במדבר 33:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמע הכנעני מלך ערד והוא־ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל׃

Links
Numbers 33:40Numbers 33:40 Text AnalysisNumbers 33:40 InterlinearNumbers 33:40 MultilingualNumbers 33:40 TSKNumbers 33:40 Cross ReferencesNumbers 33:40 Bible HubNumbers 33:40 Biblia ParalelaNumbers 33:40 Chinese BibleNumbers 33:40 French BibleNumbers 33:40 German Bible

Bible Hub
Numbers 33:39
Top of Page
Top of Page