Numbers 32:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּ֨לְכ֜וּAnd wentVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֨יthe childrenNoun
4353 [e]mā-ḵîrמָכִ֧ירof MachirNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
4519 [e]mə-naš-šehמְנַשֶּׁ֛הof ManassehNoun
1568 [e]gil-‘ā-ḏāhגִּלְעָ֖דָהto GileadNoun
3920 [e]way-yil-kə-ḏu-hā;וַֽיִּלְכְּדֻ֑הָand took itVerb
3423 [e]way-yō-w-rešוַיּ֖וֹרֶשׁand dispossessedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
567 [e]hā-’ĕ-mō-rîהָאֱמֹרִ֥יthe AmoriteNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  bāh.בָּֽהּ׃inPrep
Hebrew Texts
במדבר 32:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֨לְכ֜וּ בְּנֵ֨י מָכִ֧יר בֶּן־מְנַשֶּׁ֛ה גִּלְעָ֖דָה וַֽיִּלְכְּדֻ֑הָ וַיֹּ֖ורֶשׁ אֶת־הָאֱמֹרִ֥י אֲשֶׁר־בָּֽהּ׃

במדבר 32:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילכו בני מכיר בן־מנשה גלעדה וילכדה ויורש את־האמרי אשר־בה׃

Links
Numbers 32:39Numbers 32:39 Text AnalysisNumbers 32:39 InterlinearNumbers 32:39 MultilingualNumbers 32:39 TSKNumbers 32:39 Cross ReferencesNumbers 32:39 Bible HubNumbers 32:39 Biblia ParalelaNumbers 32:39 Chinese BibleNumbers 32:39 French BibleNumbers 32:39 German Bible

Bible Hub
Numbers 32:38
Top of Page
Top of Page