Numbers 32:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־but ifConj
3808 [e]לֹ֧אnotAdv
5674 [e]ya-‘aḇ-rūיַֽעַבְר֛וּdo pass overVerb
2502 [e]ḥă-lū-ṣîmחֲלוּצִ֖יםwith you armedVerb
854 [e]’it-tə-ḵem;אִתְּכֶ֑םwithPrep
270 [e]wə-nō-ḥă-zūוְנֹֽאחֲז֥וּand they shall have possessionsVerb
8432 [e]ḇə-ṯō-ḵə-ḵemבְתֹכְכֶ֖םamong youNoun
776 [e]bə-’e-reṣבְּאֶ֥רֶץin the landNoun
3667 [e]kə-nā-‘an.כְּנָֽעַן׃of CanaanNoun
Hebrew Texts
במדבר 32:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־לֹ֧א יַֽעַבְר֛וּ חֲלוּצִ֖ים אִתְּכֶ֑ם וְנֹֽאחֲז֥וּ בְתֹכְכֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ כְּנָֽעַן׃

במדבר 32:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען׃

Links
Numbers 32:30Numbers 32:30 Text AnalysisNumbers 32:30 InterlinearNumbers 32:30 MultilingualNumbers 32:30 TSKNumbers 32:30 Cross ReferencesNumbers 32:30 Bible HubNumbers 32:30 Biblia ParalelaNumbers 32:30 Chinese BibleNumbers 32:30 French BibleNumbers 32:30 German Bible

Bible Hub
Numbers 32:29
Top of Page
Top of Page