Numbers 31:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-laḥוַיִּשְׁלַ֨חand sentVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָ֥ם - Acc
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֛הMosesNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֥לֶףa thousandNoun
4294 [e]lam-maṭ-ṭehלַמַּטֶּ֖הfrom each tribeNoun
6635 [e]laṣ-ṣā-ḇā;לַצָּבָ֑אto the warNoun
853 [e]’ō-ṯāmאֹ֠תָם - Acc
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־and themAcc
6372 [e]pî-nə-ḥāsפִּ֨ינְחָ֜סand PhinehasNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
499 [e]’el-‘ā-zārאֶלְעָזָ֤רof EleazarNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵן֙the priestNoun
6635 [e]laṣ-ṣā-ḇā,לַצָּבָ֔אto the warNoun
3627 [e]ū-ḵə-lêוּכְלֵ֥יand instrumentsNoun
6944 [e]haq-qō-ḏešהַקֹּ֛דֶשׁwith the holyNoun
2689 [e]wa-ḥă-ṣō-ṣə-rō-wṯוַחֲצֹצְר֥וֹתand the trumpetsNoun
8643 [e]hat-tə-rū-‘āhהַתְּרוּעָ֖הto blowNoun
3027 [e]bə-yā-ḏōw.בְּיָדֽוֹ׃in his handNoun
Hebrew Texts
במדבר 31:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֨ח אֹתָ֥ם מֹשֶׁ֛ה אֶ֥לֶף לַמַּטֶּ֖ה לַצָּבָ֑א אֹ֠תָם וְאֶת־פִּ֨ינְחָ֜ס בֶּן־אֶלְעָזָ֤ר הַכֹּהֵן֙ לַצָּבָ֔א וּכְלֵ֥י הַקֹּ֛דֶשׁ וַחֲצֹצְרֹ֥ות הַתְּרוּעָ֖ה בְּיָדֹֽו׃

במדבר 31:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת־פינחס בן־אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו׃

Links
Numbers 31:6Numbers 31:6 Text AnalysisNumbers 31:6 InterlinearNumbers 31:6 MultilingualNumbers 31:6 TSKNumbers 31:6 Cross ReferencesNumbers 31:6 Bible HubNumbers 31:6 Biblia ParalelaNumbers 31:6 Chinese BibleNumbers 31:6 French BibleNumbers 31:6 German Bible

Bible Hub
Numbers 31:5
Top of Page
Top of Page