Numbers 26:64
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
428 [e]ū-ḇə-’êl-lehוּבְאֵ֙לֶּה֙But among thesePro
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
1961 [e]hā-yāhהָ֣יָהdo there wasVerb
376 [e]’îš,אִ֔ישׁa manNoun
6485 [e]mip-pə-qū-ḏêמִפְּקוּדֵ֣יof those who were numberedVerb
4872 [e]mō-šeh,מֹשֶׁ֔הby MosesNoun
175 [e]wə-’a-hă-rōnוְאַהֲרֹ֖ןand AaronNoun
3548 [e]hak-kō-hên;הַכֹּהֵ֑ןthe priestNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwhenPrt
6485 [e]pā-qə-ḏūפָּקְד֛וּthey numberedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יthe childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
4057 [e]bə-miḏ-barבְּמִדְבַּ֥רin the wildernessNoun
5514 [e]sî-nāy.סִינָֽי׃of SinaiNoun
Hebrew Texts
במדבר 26:64 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְאֵ֙לֶּה֙ לֹא־הָ֣יָה אִ֔ישׁ מִפְּקוּדֵ֣י מֹשֶׁ֔ה וְאַהֲרֹ֖ן הַכֹּהֵ֑ן אֲשֶׁ֥ר פָּקְד֛וּ אֶת־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל בְּמִדְבַּ֥ר סִינָֽי׃

במדבר 26:64 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובאלה לא־היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את־בני ישראל במדבר סיני׃

Links
Numbers 26:64Numbers 26:64 Text AnalysisNumbers 26:64 InterlinearNumbers 26:64 MultilingualNumbers 26:64 TSKNumbers 26:64 Cross ReferencesNumbers 26:64 Bible HubNumbers 26:64 Biblia ParalelaNumbers 26:64 Chinese BibleNumbers 26:64 French BibleNumbers 26:64 German Bible

Bible Hub
Numbers 26:63
Top of Page
Top of Page