Numbers 23:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרAnd saidVerb
1111 [e]bā-lāqבָּלָק֙BalakNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1109 [e]bil-‘ām,בִּלְעָ֔םBalaamNoun
4100 [e]mehמֶ֥הWhatPro
6213 [e]‘ā-śî-ṯāעָשִׂ֖יתָhave you doneVerb
  lî;לִ֑יto youPrep
6895 [e]lā-qōḇלָקֹ֤בto curseVerb
341 [e]’ō-yə-ḇayאֹיְבַי֙my enemiesNoun
3947 [e]lə-qaḥ-tî-ḵā,לְקַחְתִּ֔יךָto me? I tookVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֖הand beholdPrt
1288 [e]bê-raḵ-tāבֵּרַ֥כְתָּbehold you have blessedVerb
1288 [e]ḇā-rêḵ.בָרֵֽךְ׃[them] altogetherVerb
Hebrew Texts
במדבר 23:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר בָּלָק֙ אֶל־בִּלְעָ֔ם מֶ֥ה עָשִׂ֖יתָ לִ֑י לָקֹ֤ב אֹיְבַי֙ לְקַחְתִּ֔יךָ וְהִנֵּ֖ה בֵּרַ֥כְתָּ בָרֵֽךְ׃

במדבר 23:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר בלק אל־בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך׃

Links
Numbers 23:11Numbers 23:11 Text AnalysisNumbers 23:11 InterlinearNumbers 23:11 MultilingualNumbers 23:11 TSKNumbers 23:11 Cross ReferencesNumbers 23:11 Bible HubNumbers 23:11 Biblia ParalelaNumbers 23:11 Chinese BibleNumbers 23:11 French BibleNumbers 23:11 German Bible

Bible Hub
Numbers 23:10
Top of Page
Top of Page