Numbers 21:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]‘al-עַל־ThereforePrep
3651 [e]kênכֵּ֛ןafter thatAdj
559 [e]yō-mə-rūיֹאמְר֥וּsayVerb
4911 [e]ham-mō-šə-lîmהַמֹּשְׁלִ֖יםthey who speak in proverbsVerb
935 [e]bō-’ūבֹּ֣אוּComeVerb
2809 [e]ḥeš-bō-wn;חֶשְׁבּ֑וֹןinto HeshbonNoun
1129 [e]tib-bā-nehתִּבָּנֶ֥הbe buildVerb
3559 [e]wə-ṯik-kō-w-nênוְתִכּוֹנֵ֖ןand preparedVerb
5892 [e]‘îrעִ֥ירlet the cityNoun
5511 [e]sî-ḥō-wn.סִיחֽוֹן׃of SihonNoun
Hebrew Texts
במדבר 21:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַל־כֵּ֛ן יֹאמְר֥וּ הַמֹּשְׁלִ֖ים בֹּ֣אוּ חֶשְׁבֹּ֑ון תִּבָּנֶ֥ה וְתִכֹּונֵ֖ן עִ֥יר סִיחֹֽון׃

במדבר 21:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על־כן יאמרו המשלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון׃

Links
Numbers 21:27Numbers 21:27 Text AnalysisNumbers 21:27 InterlinearNumbers 21:27 MultilingualNumbers 21:27 TSKNumbers 21:27 Cross ReferencesNumbers 21:27 Bible HubNumbers 21:27 Biblia ParalelaNumbers 21:27 Chinese BibleNumbers 21:27 French BibleNumbers 21:27 German Bible

Bible Hub
Numbers 21:26
Top of Page
Top of Page