Numbers 20:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֨וּand saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֥יוuntoPrep
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֮of IsraelNoun
4546 [e]bam-sil-lāhבַּֽמְסִלָּ֣הby the high way himNoun
5927 [e]na-‘ă-lehנַעֲלֶה֒We will goVerb
518 [e]wə-’im-וְאִם־and ifConj
4325 [e]mê-me-ḵāמֵימֶ֤יךָof your waterNoun
8354 [e]niš-tehנִשְׁתֶּה֙drinkVerb
589 [e]’ă-nîאֲנִ֣יI [am]Pro
4735 [e]ū-miq-nay,וּמִקְנַ֔יthen my livestockNoun
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֖יI will payVerb
4377 [e]miḵ-rām;מִכְרָ֑םits priceNoun
7535 [e]raqרַ֥קI will onlyAdv
369 [e]’ên-אֵין־outsidePrt
1697 [e]dā-ḇārדָּבָ֖ר[doing] anythingNoun
7272 [e]bə-raḡ-layבְּרַגְלַ֥יon my feetNoun
5674 [e]’e-‘ĕ-ḇō-rāh.אֶֽעֱבֹֽרָה׃[else] go throughVerb
Hebrew Texts
במדבר 20:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֨וּ אֵלָ֥יו בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֮ בַּֽמְסִלָּ֣ה נַעֲלֶה֒ וְאִם־מֵימֶ֤יךָ נִשְׁתֶּה֙ אֲנִ֣י וּמִקְנַ֔י וְנָתַתִּ֖י מִכְרָ֑ם רַ֥ק אֵין־דָּבָ֖ר בְּרַגְלַ֥י אֶֽעֱבֹֽרָה׃

במדבר 20:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אליו בני־ישראל במסלה נעלה ואם־מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין־דבר ברגלי אעברה׃

Links
Numbers 20:19Numbers 20:19 Text AnalysisNumbers 20:19 InterlinearNumbers 20:19 MultilingualNumbers 20:19 TSKNumbers 20:19 Cross ReferencesNumbers 20:19 Bible HubNumbers 20:19 Biblia ParalelaNumbers 20:19 Chinese BibleNumbers 20:19 French BibleNumbers 20:19 German Bible

Bible Hub
Numbers 20:18
Top of Page
Top of Page