Numbers 18:19
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]kōlכֹּ֣ל ׀AllNoun
8641 [e]tə-rū-mōṯתְּרוּמֹ֣תthe heave offeringsNoun
6944 [e]haq-qo-ḏā-šîm,הַקֳּדָשִׁ֗יםof the holy thingsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
7311 [e]yā-rî-mūיָרִ֥ימוּofferVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֮of IsraelNoun
3068 [e]Yah-wehלַֽיהוָה֒to the LORDNoun
5414 [e]nā-ṯat-tîנָתַ֣תִּֽיhave I givenVerb
  lə-ḵā,לְךָ֗to youPrep
1121 [e]ū-lə-ḇā-ne-ḵāוּלְבָנֶ֧יךָand your sonsNoun
1323 [e]wə-liḇ-nō-ṯe-ḵāוְלִבְנֹתֶ֛יךָand your daughersNoun
854 [e]’it-tə-ḵāאִתְּךָ֖with youPrep
2706 [e]lə-ḥāq-לְחָק־by a statuteNoun
5769 [e]‘ō-w-lām;עוֹלָ֑םforeverNoun
1285 [e]bə-rîṯבְּרִית֩[is] a covenantNoun
4417 [e]me-laḥמֶ֨לַחof saltNoun
5769 [e]‘ō-w-lāmעוֹלָ֥םforeverNoun
1931 [e]הִוא֙itPro
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣י[is] beforeNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
2233 [e]ū-lə-zar-‘ă-ḵāוּלְזַרְעֲךָ֥and to you and to your offspringNoun
854 [e]’it-tāḵ.אִתָּֽךְ׃withPrep
Hebrew Texts
במדבר 18:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּ֣ל ׀ תְּרוּמֹ֣ת הַקֳּדָשִׁ֗ים אֲשֶׁ֨ר יָרִ֥ימוּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֮ לַֽיהוָה֒ נָתַ֣תִּֽי לְךָ֗ וּלְבָנֶ֧יךָ וְלִבְנֹתֶ֛יךָ אִתְּךָ֖ לְחָק־עֹולָ֑ם בְּרִית֩ מֶ֨לַח עֹולָ֥ם הִוא֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה לְךָ֖ וּלְזַרְעֲךָ֥ אִתָּֽךְ׃

במדבר 18:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל ׀ תרומת הקדשים אשר ירימו בני־ישראל ליהוה נתתי לך ולבניך ולבנתיך אתך לחק־עולם ברית מלח עולם הוא לפני יהוה לך ולזרעך אתך׃

Links
Numbers 18:19Numbers 18:19 Text AnalysisNumbers 18:19 InterlinearNumbers 18:19 MultilingualNumbers 18:19 TSKNumbers 18:19 Cross ReferencesNumbers 18:19 Bible HubNumbers 18:19 Biblia ParalelaNumbers 18:19 Chinese BibleNumbers 18:19 French BibleNumbers 18:19 German Bible

Bible Hub
Numbers 18:18
Top of Page
Top of Page