Numbers 16:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־But ifConj
1278 [e]bə-rî-’āhבְּרִיאָ֞הa new thingNoun
1254 [e]yiḇ-rāיִבְרָ֣אmakeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
6475 [e]ū-p̄ā-ṣə-ṯāhוּפָצְתָ֨הand openVerb
127 [e]hā-’ă-ḏā-māhהָאֲדָמָ֤הthe earthNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
6310 [e]pî-hāפִּ֙יהָ֙mouthNoun
1104 [e]ū-ḇā-lə-‘āhוּבָלְעָ֤הand swallow them upVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָם֙ - Acc
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
  lā-hem,לָהֶ֔םtoPrep
3381 [e]wə-yā-rə-ḏūוְיָרְד֥וּand they go downVerb
2416 [e]ḥay-yîmחַיִּ֖יםlivingAdj
7585 [e]šə-’ō-lāh;שְׁאֹ֑לָהinto the pitNoun
3045 [e]wî-ḏa‘-temוִֽידַעְתֶּ֕םthen you shall understandVerb
3588 [e]כִּ֧יthatConj
5006 [e]ni-’ă-ṣūנִֽאֲצ֛וּhave provokedVerb
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֥יםmenNoun
428 [e]hā-’êl-lehהָאֵ֖לֶּהthesePro
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
במדבר 16:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־בְּרִיאָ֞ה יִבְרָ֣א יְהוָ֗ה וּפָצְתָ֨ה הָאֲדָמָ֤ה אֶת־פִּ֙יהָ֙ וּבָלְעָ֤ה אֹתָם֙ וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר לָהֶ֔ם וְיָרְד֥וּ חַיִּ֖ים שְׁאֹ֑לָה וִֽידַעְתֶּ֕ם כִּ֧י נִֽאֲצ֛וּ הָאֲנָשִׁ֥ים הָאֵ֖לֶּה אֶת־יְהוָֽה׃

במדבר 16:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־בריאה יברא יהוה ופצתה האדמה את־פיה ובלעה אתם ואת־כל־אשר להם וירדו חיים שאלה וידעתם כי נאצו האנשים האלה את־יהוה׃

Links
Numbers 16:30Numbers 16:30 Text AnalysisNumbers 16:30 InterlinearNumbers 16:30 MultilingualNumbers 16:30 TSKNumbers 16:30 Cross ReferencesNumbers 16:30 Bible HubNumbers 16:30 Biblia ParalelaNumbers 16:30 Chinese BibleNumbers 16:30 French BibleNumbers 16:30 German Bible

Bible Hub
Numbers 16:29
Top of Page
Top of Page