Numbers 14:37
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4191 [e]way-yā-mu-ṯūוַיָּמֻ֙תוּ֙and diedVerb
582 [e]hā-’ă-nā-šîm,הָֽאֲנָשִׁ֔יםEven thoseNoun
3318 [e]mō-w-ṣi-’êמוֹצִאֵ֥יthat did bring upVerb
1681 [e]ḏib-baṯ-דִבַּת־reportNoun
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֖רֶץthe on the landNoun
7451 [e]rā-‘āh;רָעָ֑הevilAdj
4046 [e]bam-mag-gê-p̄āhבַּמַּגֵּפָ֖הby the plagueNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
3069 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃GodNoun
Hebrew Texts
במדבר 14:37 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּמֻ֙תוּ֙ הָֽאֲנָשִׁ֔ים מֹוצִאֵ֥י דִבַּת־הָאָ֖רֶץ רָעָ֑ה בַּמַּגֵּפָ֖ה לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃

במדבר 14:37 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימתו האנשים מוצאי דבת־הארץ רעה במגפה לפני יהוה׃

Links
Numbers 14:37Numbers 14:37 Text AnalysisNumbers 14:37 InterlinearNumbers 14:37 MultilingualNumbers 14:37 TSKNumbers 14:37 Cross ReferencesNumbers 14:37 Bible HubNumbers 14:37 Biblia ParalelaNumbers 14:37 Chinese BibleNumbers 14:37 French BibleNumbers 14:37 German Bible

Bible Hub
Numbers 14:36
Top of Page
Top of Page