Numbers 14:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6003 [e]wə-hā-‘ă-mā-lê-qîוְהָֽעֲמָלֵקִ֥יand Now the AmalekitesAdj
3669 [e]wə-hak-kə-na-‘ă-nîוְהַֽכְּנַעֲנִ֖יand the CanaanitesAdj
3427 [e]yō-wō-šêḇיוֹשֵׁ֣בdwelledVerb
6010 [e]bā-‘ê-meq;בָּעֵ֑מֶקin the valleysNoun
4279 [e]mā-ḥār,מָחָ֗רtomorrowNoun
6437 [e]pə-nūפְּנ֨וּturnVerb
5265 [e]ū-sə-‘ūוּסְע֥וּyou and getVerb
  lā-ḵemלָכֶ֛םto youPrep
4057 [e]ham-miḏ-bārהַמִּדְבָּ֖רinto the wildernessNoun
1870 [e]de-reḵדֶּ֥רֶךְby the wayNoun
3220 [e]yam-יַם־seaNoun
5488 [e]sūp̄.סֽוּף׃of the RedNoun
  פ -  
Hebrew Texts
במדבר 14:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָֽעֲמָלֵקִ֥י וְהַֽכְּנַעֲנִ֖י יֹושֵׁ֣ב בָּעֵ֑מֶק מָחָ֗ר פְּנ֨וּ וּסְע֥וּ לָכֶ֛ם הַמִּדְבָּ֖ר דֶּ֥רֶךְ יַם־סֽוּף׃ פ

במדבר 14:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והעמלקי והכנעני יושב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים־סוף׃ פ

Links
Numbers 14:25Numbers 14:25 Text AnalysisNumbers 14:25 InterlinearNumbers 14:25 MultilingualNumbers 14:25 TSKNumbers 14:25 Cross ReferencesNumbers 14:25 Bible HubNumbers 14:25 Biblia ParalelaNumbers 14:25 Chinese BibleNumbers 14:25 French BibleNumbers 14:25 German Bible

Bible Hub
Numbers 14:24
Top of Page
Top of Page