Numbers 14:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4191 [e]wə-hê-mat-tāhוְהֵמַתָּ֛ה[if] Now you shall killVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֥ם[all] peopleNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּ֖הthisPro
376 [e]kə-’îšכְּאִ֣ישׁmanNoun
259 [e]’e-ḥāḏ;אֶחָ֑דas oneAdj
559 [e]wə-’ā-mə-rūוְאָֽמְרוּ֙then of you will speakVerb
1471 [e]hag-gō-w-yim,הַגּוֹיִ֔םthe nationsNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
8085 [e]šā-mə-‘ūשָׁמְע֥וּhave heardVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
8088 [e]šim-‘ă-ḵāשִׁמְעֲךָ֖the fameNoun
559 [e]lê-mōr.לֵאמֹֽר׃sayingVerb
Hebrew Texts
במדבר 14:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵמַתָּ֛ה אֶת־הָעָ֥ם הַזֶּ֖ה כְּאִ֣ישׁ אֶחָ֑ד וְאָֽמְרוּ֙ הַגֹּויִ֔ם אֲשֶׁר־שָׁמְע֥וּ אֶֽת־שִׁמְעֲךָ֖ לֵאמֹֽר׃

במדבר 14:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והמתה את־העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר־שמעו את־שמעך לאמר׃

Links
Numbers 14:15Numbers 14:15 Text AnalysisNumbers 14:15 InterlinearNumbers 14:15 MultilingualNumbers 14:15 TSKNumbers 14:15 Cross ReferencesNumbers 14:15 Bible HubNumbers 14:15 Biblia ParalelaNumbers 14:15 Chinese BibleNumbers 14:15 French BibleNumbers 14:15 German Bible

Bible Hub
Numbers 14:14
Top of Page
Top of Page