Numbers 13:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
657 [e]’e-p̄esאֶ֚פֶסNeverthelessNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
5794 [e]‘azעַ֣ז[are] strongAdj
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
3427 [e]hay-yō-šêḇהַיֹּשֵׁ֖בthat dwellVerb
776 [e]bā-’ā-reṣ;בָּאָ֑רֶץin the landNoun
5892 [e]wə-he-‘ā-rîm,וְהֶֽעָרִ֗יםand the cities [are]Noun
1219 [e]bə-ṣu-rō-wṯבְּצֻר֤וֹתwalledVerb
1419 [e]gə-ḏō-lōṯגְּדֹלֹת֙greatAdj
3966 [e]mə-’ōḏ,מְאֹ֔דveryAdj
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and moreoverAdv
3211 [e]yə-li-ḏêיְלִדֵ֥יthe childrenAdj
6061 [e]hā-‘ă-nāqהָֽעֲנָ֖קof AnakNoun
7200 [e]rā-’î-nūרָאִ֥ינוּwe sawVerb
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
Hebrew Texts
במדבר 13:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֶ֚פֶס כִּֽי־עַ֣ז הָעָ֔ם הַיֹּשֵׁ֖ב בָּאָ֑רֶץ וְהֶֽעָרִ֗ים בְּצֻרֹ֤ות גְּדֹלֹת֙ מְאֹ֔ד וְגַם־יְלִדֵ֥י הָֽעֲנָ֖ק רָאִ֥ינוּ שָֽׁם׃

במדבר 13:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אפס כי־עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם־ילדי הענק ראינו שם׃

Links
Numbers 13:28Numbers 13:28 Text AnalysisNumbers 13:28 InterlinearNumbers 13:28 MultilingualNumbers 13:28 TSKNumbers 13:28 Cross ReferencesNumbers 13:28 Bible HubNumbers 13:28 Biblia ParalelaNumbers 13:28 Chinese BibleNumbers 13:28 French BibleNumbers 13:28 German Bible

Bible Hub
Numbers 13:27
Top of Page
Top of Page