Numbers 11:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6030 [e]way-ya-‘anוַיַּ֜עַןAnd answeredVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֣עַJoshuaNoun
1121 [e]bin-בִּן־the sonNoun
5126 [e]nūn,נ֗וּןof NunNoun
8334 [e]mə-šā-rêṯמְשָׁרֵ֥תthe servantVerb
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֛הof MosesNoun
979 [e]mib-bə-ḥu-rāwמִבְּחֻרָ֖יוfrom his youthNoun
559 [e]way-yō-mar;וַיֹּאמַ֑רand saidVerb
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֥יMy lordNoun
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֖הMosesNoun
3607 [e]kə-lā-’êm.כְּלָאֵֽם׃stop themVerb
Hebrew Texts
במדבר 11:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֜עַן יְהֹושֻׁ֣עַ בִּן־נ֗וּן מְשָׁרֵ֥ת מֹשֶׁ֛ה מִבְּחֻרָ֖יו וַיֹּאמַ֑ר אֲדֹנִ֥י מֹשֶׁ֖ה כְּלָאֵֽם׃

במדבר 11:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויען יהושע בן־נון משרת משה מבחריו ויאמר אדני משה כלאם׃

Links
Numbers 11:28Numbers 11:28 Text AnalysisNumbers 11:28 InterlinearNumbers 11:28 MultilingualNumbers 11:28 TSKNumbers 11:28 Cross ReferencesNumbers 11:28 Bible HubNumbers 11:28 Biblia ParalelaNumbers 11:28 Chinese BibleNumbers 11:28 French BibleNumbers 11:28 German Bible

Bible Hub
Numbers 11:27
Top of Page
Top of Page