Numbers 11:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6629 [e]hă-ṣōnהֲצֹ֧אןShall the flocksNoun
1241 [e]ū-ḇā-qārוּבָקָ֛רand the herdsNoun
7819 [e]yiš-šā-ḥêṭיִשָּׁחֵ֥טbe slainVerb
  lā-hemלָהֶ֖םtoPrep
4672 [e]ū-mā-ṣāוּמָצָ֣אto sufficeVerb
  lā-hem;לָהֶ֑םtoPrep
518 [e]’imאִ֣םthemConj
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1709 [e]də-ḡêדְּגֵ֥יthe fishNoun
3220 [e]hay-yāmהַיָּ֛םof the seaNoun
622 [e]yê-’ā-sêp̄יֵאָסֵ֥ףbe gathered togetherVerb
  lā-hemלָהֶ֖םfor themPrep
4672 [e]ū-mā-ṣāוּמָצָ֥אto sufficeVerb
  lā-hem.לָהֶֽם׃to themPrep
  פ -  
Hebrew Texts
במדבר 11:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הֲצֹ֧אן וּבָקָ֛ר יִשָּׁחֵ֥ט לָהֶ֖ם וּמָצָ֣א לָהֶ֑ם אִ֣ם אֶֽת־כָּל־דְּגֵ֥י הַיָּ֛ם יֵאָסֵ֥ף לָהֶ֖ם וּמָצָ֥א לָהֶֽם׃ פ

במדבר 11:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את־כל־דגי הים יאסף להם ומצא להם׃ פ

Links
Numbers 11:22Numbers 11:22 Text AnalysisNumbers 11:22 InterlinearNumbers 11:22 MultilingualNumbers 11:22 TSKNumbers 11:22 Cross ReferencesNumbers 11:22 Bible HubNumbers 11:22 Biblia ParalelaNumbers 11:22 Chinese BibleNumbers 11:22 French BibleNumbers 11:22 German Bible

Bible Hub
Numbers 11:21
Top of Page
Top of Page