Nehemiah 9:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wat-tit-tə-nêmוַֽתִּתְּנֵם֙Therefore you delivered themVerb
3027 [e]bə-yaḏבְּיַ֣דinto the handNoun
6862 [e]ṣā-rê-hem,צָֽרֵיהֶ֔םof their enemiesAdj
3334 [e]way-yā-ṣê-rūוַיָּצֵ֖רוּand be distressedVerb
  lā-hem;לָהֶ֑םtoPrep
6256 [e]ū-ḇə-‘êṯוּבְעֵ֤תand in the timeNoun
6869 [e]ṣā-rā-ṯāmצָֽרָתָם֙of their troubleNoun
6817 [e]yiṣ-‘ă-qūיִצְעֲק֣וּwhen they criedVerb
413 [e]’ê-le-ḵā,אֵלֶ֔יךָunto youPrep
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּה֙youPro
8064 [e]miš-šā-ma-yimמִשָּׁמַ֣יִםfrom heavenNoun
8085 [e]tiš-mā‘,תִּשְׁמָ֔עheardVerb
7356 [e]ū-ḵə-ra-ḥă-me-ḵāוּֽכְרַחֲמֶ֣יךָand merciesNoun
7227 [e]hā-rab-bîm,הָֽרַבִּ֗יםaccording to your manifoldAdj
5414 [e]tit-tênתִּתֵּ֤ןyou gaveVerb
  lā-hemלָהֶם֙to themPrep
3467 [e]mō-wō-šî-‘îm,מֽוֹשִׁיעִ֔יםsaviorsVerb
3467 [e]wə-yō-wō-šî-‘ūmוְיוֹשִׁיע֖וּםand who saved themVerb
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֥דout of the handNoun
6862 [e]ṣā-rê-hem.צָרֵיהֶֽם׃of their enemiesAdj
Hebrew Texts
נחמיה 9:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽתִּתְּנֵם֙ בְּיַ֣ד צָֽרֵיהֶ֔ם וַיָּצֵ֖רוּ לָהֶ֑ם וּבְעֵ֤ת צָֽרָתָם֙ יִצְעֲק֣וּ אֵלֶ֔יךָ וְאַתָּה֙ מִשָּׁמַ֣יִם תִּשְׁמָ֔ע וּֽכְרַחֲמֶ֣יךָ הָֽרַבִּ֗ים תִּתֵּ֤ן לָהֶם֙ מֹֽושִׁיעִ֔ים וְיֹושִׁיע֖וּם מִיַּ֥ד צָרֵיהֶֽם׃

נחמיה 9:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותתנם ביד צריהם ויצרו להם ובעת צרתם יצעקו אליך ואתה משמים תשמע וכרחמיך הרבים תתן להם מושיעים ויושיעום מיד צריהם׃

Links
Nehemiah 9:27Nehemiah 9:27 Text AnalysisNehemiah 9:27 InterlinearNehemiah 9:27 MultilingualNehemiah 9:27 TSKNehemiah 9:27 Cross ReferencesNehemiah 9:27 Bible HubNehemiah 9:27 Biblia ParalelaNehemiah 9:27 Chinese BibleNehemiah 9:27 French BibleNehemiah 9:27 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 9:26
Top of Page
Top of Page