Nehemiah 8:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5975 [e]way-ya-‘ă-mōḏוַֽיַּעֲמֹ֞דAnd stoodVerb
5830 [e]‘ez-rāעֶזְרָ֣אEzraNoun
5608 [e]has-sō-p̄êr,הַסֹּפֵ֗רthe scribeVerb
5921 [e]‘al-עַֽל־onPrep
4026 [e]miḡ-dal-מִגְדַּל־a pulpitNoun
6086 [e]‘êṣעֵץ֮of woodNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6213 [e]‘ā-śūעָשׂ֣וּthey had madeVerb
1697 [e]lad-dā-ḇārלַדָּבָר֒for the purposeNoun
5975 [e]way-ya-‘ă-mōḏוַיַּֽעֲמֹ֣דand him stoodVerb
681 [e]’eṣ-lōwאֶצְל֡וֹbesideNoun
4993 [e]mat-tiṯ-yāhמַתִּתְיָ֡הMattithiahNoun
8087 [e]wə-še-ma‘וְשֶׁ֡מַעand ShemaNoun
6043 [e]wa-‘ă-nā-yāhוַ֠עֲנָיָהand AnaiahNoun
223 [e]wə-’ū-rî-yāhוְאוּרִיָּ֧הand UrijahNoun
2518 [e]wə-ḥil-qî-yāhוְחִלְקִיָּ֛הand HilkiahNoun
4641 [e]ū-ma-‘ă-śê-yāhוּמַעֲשֵׂיָ֖הand MaaseiahNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3225 [e]yə-mî-nōw;יְמִינ֑וֹhis right handNoun
8040 [e]ū-miś-śə-mō-lōw,וּמִשְּׂמֹאל֗וֹand on his left handNoun
6305 [e]pə-ḏā-yāhפְּ֠דָיָהPedaiahNoun
4332 [e]ū-mî-šā-’êlוּמִֽישָׁאֵ֧לand MishaelNoun
4441 [e]ū-mal-kî-yāhוּמַלְכִּיָּ֛הand MalchiahNoun
2828 [e]wə-ḥā-šumוְחָשֻׁ֥םand HashumNoun
2806 [e]wə-ḥaš-bad-dā-nāhוְחַשְׁבַּדָּ֖נָהand HashbadanaNoun
2148 [e]zə-ḵar-yāhזְכַרְיָ֥הZechariahNoun
4918 [e]mə-šul-lām.מְשֻׁלָּֽם׃MeshullamNoun
  פ -  
Hebrew Texts
נחמיה 8:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיַּעֲמֹ֞ד עֶזְרָ֣א הַסֹּפֵ֗ר עַֽל־מִגְדַּל־עֵץ֮ אֲשֶׁ֣ר עָשׂ֣וּ לַדָּבָר֒ וַיַּֽעֲמֹ֣ד אֶצְלֹ֡ו מַתִּתְיָ֡ה וְשֶׁ֡מַע וַ֠עֲנָיָה וְאוּרִיָּ֧ה וְחִלְקִיָּ֛ה וּמַעֲשֵׂיָ֖ה עַל־יְמִינֹ֑ו וּמִשְּׂמֹאלֹ֗ו פְּ֠דָיָה וּמִֽישָׁאֵ֧ל וּמַלְכִּיָּ֛ה וְחָשֻׁ֥ם וְחַשְׁבַּדָּ֖נָה זְכַרְיָ֥ה מְשֻׁלָּֽם׃ פ

נחמיה 8:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעמד עזרא הספר על־מגדל־עץ אשר עשו לדבר ויעמד אצלו מתתיה ושמע ועניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על־ימינו ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה וחשם וחשבדנה זכריה משלם׃ פ

Links
Nehemiah 8:4Nehemiah 8:4 Text AnalysisNehemiah 8:4 InterlinearNehemiah 8:4 MultilingualNehemiah 8:4 TSKNehemiah 8:4 Cross ReferencesNehemiah 8:4 Bible HubNehemiah 8:4 Biblia ParalelaNehemiah 8:4 Chinese BibleNehemiah 8:4 French BibleNehemiah 8:4 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 8:3
Top of Page
Top of Page