Nehemiah 6:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יforConj
3605 [e]ḵul-lām,כֻלָּ֗םallNoun
3372 [e]mə-yā-rə-’îmמְיָֽרְאִ֤יםof them were [trying] to frightenVerb
853 [e]’ō-w-ṯā-nūאוֹתָ֙נוּ֙ - Acc
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
7503 [e]yir-pūיִרְפּ֧וּshall be weakenedVerb
3027 [e]yə-ḏê-hemיְדֵיהֶ֛םTheir handsNoun
4480 [e]min-מִן־fromPrep
4399 [e]ham-mə-lā-ḵāhהַמְּלָאכָ֖הthe workNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
6213 [e]ṯê-‘ā-śeh;תֵעָשֶׂ֑הdo doneVerb
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֖הNowAdv
2388 [e]ḥaz-zêqחַזֵּ֥קstrengthenVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3027 [e]yā-ḏāy.יָדָֽי׃my handsNoun
Hebrew Texts
נחמיה 6:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י כֻלָּ֗ם מְיָֽרְאִ֤ים אֹותָ֙נוּ֙ לֵאמֹ֔ר יִרְפּ֧וּ יְדֵיהֶ֛ם מִן־הַמְּלָאכָ֖ה וְלֹ֣א תֵעָשֶׂ֑ה וְעַתָּ֖ה חַזֵּ֥ק אֶת־יָדָֽי׃

נחמיה 6:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי כלם מיראים אותנו לאמר ירפו ידיהם מן־המלאכה ולא תעשה ועתה חזק את־ידי׃

Links
Nehemiah 6:9Nehemiah 6:9 Text AnalysisNehemiah 6:9 InterlinearNehemiah 6:9 MultilingualNehemiah 6:9 TSKNehemiah 6:9 Cross ReferencesNehemiah 6:9 Bible HubNehemiah 6:9 Biblia ParalelaNehemiah 6:9 Chinese BibleNehemiah 6:9 French BibleNehemiah 6:9 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 6:8
Top of Page
Top of Page