Leviticus 7:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]kāl-כָּל־EveryNoun
2145 [e]zā-ḵārזָכָ֥רmaleNoun
3548 [e]bak-kō-hă-nîmבַּכֹּהֲנִ֖יםamong the priestsNoun
398 [e]yō-ḵə-len-nū;יֹאכְלֶ֑נּוּshall eatVerb
4725 [e]bə-mā-qō-wmבְּמָק֤וֹםin the placeNoun
6918 [e]qā-ḏō-wōšקָדוֹשׁ֙holyAdj
398 [e]yê-’ā-ḵêl,יֵאָכֵ֔לit shall be eatenVerb
6944 [e]qō-ḏešקֹ֥דֶשׁmostNoun
6944 [e]qā-ḏā-šîmקָֽדָשִׁ֖יםholyNoun
1931 [e]hū.הֽוּא׃it [is]Pro
Hebrew Texts
ויקרא 7:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־זָכָ֥ר בַּכֹּהֲנִ֖ים יֹאכְלֶ֑נּוּ בְּמָקֹ֤ום קָדֹושׁ֙ יֵאָכֵ֔ל קֹ֥דֶשׁ קָֽדָשִׁ֖ים הֽוּא׃

ויקרא 7:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־זכר בכהנים יאכלנו במקום קדוש יאכל קדש קדשים הוא׃

Links
Leviticus 7:6Leviticus 7:6 Text AnalysisLeviticus 7:6 InterlinearLeviticus 7:6 MultilingualLeviticus 7:6 TSKLeviticus 7:6 Cross ReferencesLeviticus 7:6 Bible HubLeviticus 7:6 Biblia ParalelaLeviticus 7:6 Chinese BibleLeviticus 7:6 French BibleLeviticus 7:6 German Bible

Bible Hub
Leviticus 7:5
Top of Page
Top of Page