Leviticus 7:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’imוְאִ֣םAnd ifConj
3605 [e]hê-’ā-ḵōlהֵאָכֹ֣לanyNoun
398 [e]yê-’ā-ḵêlיֵ֠אָכֵלbe eaten at allVerb
1320 [e]mib-bə-śar-מִבְּשַׂר־of the fleshNoun
2077 [e]ze-ḇaḥזֶ֨בַחof the sacrificeNoun
8002 [e]šə-lā-māwשְׁלָמָ֜יוof his peace offeringsNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםon the dayNoun
7992 [e]haš-šə-lî-šîהַשְּׁלִישִׁי֮thirdAdj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
7521 [e]yê-rā-ṣehיֵרָצֶה֒will it be acceptedVerb
7126 [e]ham-maq-rîḇהַמַּקְרִ֣יבto him who offersVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֗וֹitAcc
3808 [e]לֹ֧אneitherAdv
2803 [e]yê-ḥā-šêḇיֵחָשֵׁ֛בshall it be imputedVerb
  lōwל֖וֹto him who offersPrep
6292 [e]pig-gūlפִּגּ֣וּלan abominationNoun
1961 [e]yih-yeh;יִהְיֶ֑הit shall beVerb
5315 [e]wə-han-ne-p̄ešוְהַנֶּ֛פֶשׁand the soulNoun
398 [e]hā-’ō-ḵe-leṯהָאֹכֶ֥לֶתwho eaqtsVerb
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּ֖נּוּfrom itPrep
5771 [e]‘ă-wō-nāhעֲוֹנָ֥הּhis own iniquityNoun
5375 [e]tiś-śā.תִּשָּֽׂא׃shall bearVerb
Hebrew Texts
ויקרא 7:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִ֣ם הֵאָכֹ֣ל יֵ֠אָכֵל מִבְּשַׂר־זֶ֨בַח שְׁלָמָ֜יו בַּיֹּ֣ום הַשְּׁלִישִׁי֮ לֹ֣א יֵרָצֶה֒ הַמַּקְרִ֣יב אֹתֹ֗ו לֹ֧א יֵחָשֵׁ֛ב לֹ֖ו פִּגּ֣וּל יִהְיֶ֑ה וְהַנֶּ֛פֶשׁ הָאֹכֶ֥לֶת מִמֶּ֖נּוּ עֲוֹנָ֥הּ תִּשָּֽׂא׃

ויקרא 7:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם האכל יאכל מבשר־זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא׃

Links
Leviticus 7:18Leviticus 7:18 Text AnalysisLeviticus 7:18 InterlinearLeviticus 7:18 MultilingualLeviticus 7:18 TSKLeviticus 7:18 Cross ReferencesLeviticus 7:18 Bible HubLeviticus 7:18 Biblia ParalelaLeviticus 7:18 Chinese BibleLeviticus 7:18 French BibleLeviticus 7:18 German Bible

Bible Hub
Leviticus 7:17
Top of Page
Top of Page