Leviticus 6:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3498 [e]wə-han-nō-w-ṯe-reṯוְהַנּוֹתֶ֣רֶתAnd the remainderVerb
4480 [e]mim-men-nāh,מִמֶּ֔נָּהthereofPrep
398 [e]yō-ḵə-lūיֹאכְל֖וּshall eatVerb
175 [e]’a-hă-rōnאַהֲרֹ֣ןAaronNoun
1121 [e]ū-ḇā-nāw;וּבָנָ֑יוand his sonsNoun
4682 [e]maṣ-ṣō-wṯמַצּ֤וֹתas unleavened breadNoun
398 [e]tê-’ā-ḵêlתֵּֽאָכֵל֙shall it be eatenVerb
4725 [e]bə-mā-qō-wmבְּמָק֣וֹםin the placeNoun
6918 [e]qā-ḏōš,קָדֹ֔שׁholyAdj
2691 [e]ba-ḥă-ṣarבַּחֲצַ֥רin the courtNoun
168 [e]’ō-hel-אֹֽהֶל־of the tentNoun
4150 [e]mō-w-‘êḏמוֹעֵ֖דof meetingNoun
398 [e]yō-ḵə-lū-hā.יֹאכְלֽוּהָ׃they shall eatVerb
Hebrew Texts
ויקרא 6:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַנֹּותֶ֣רֶת מִמֶּ֔נָּה יֹאכְל֖וּ אַהֲרֹ֣ן וּבָנָ֑יו מַצֹּ֤ות תֵּֽאָכֵל֙ בְּמָקֹ֣ום קָדֹ֔שׁ בַּחֲצַ֥ר אֹֽהֶל־מֹועֵ֖ד יֹאכְלֽוּהָ׃

ויקרא 6:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכל במקום קדש בחצר אהל־מועד יאכלוה׃

Links
Leviticus 6:16Leviticus 6:16 Text AnalysisLeviticus 6:16 InterlinearLeviticus 6:16 MultilingualLeviticus 6:16 TSKLeviticus 6:16 Cross ReferencesLeviticus 6:16 Bible HubLeviticus 6:16 Biblia ParalelaLeviticus 6:16 Chinese BibleLeviticus 6:16 French BibleLeviticus 6:16 German Bible

Bible Hub
Leviticus 6:15
Top of Page
Top of Page