Leviticus 6:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3847 [e]wə-lā-ḇašוְלָבַ֨שׁAnd shall put onVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֜ןthe priestNoun
4055 [e]mid-dōwמִדּ֣וֹhis garmentNoun
906 [e]ḇaḏ,בַ֗דlinenNoun
4370 [e]ū-miḵ-nə-sê-וּמִֽכְנְסֵי־and undergarmentsNoun
906 [e]ḇaḏבַד֮his linenNoun
3847 [e]yil-bašיִלְבַּ֣שׁshall he putVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
1320 [e]bə-śā-rōwבְּשָׂרוֹ֒to his bodyNoun
7311 [e]wə-hê-rîmוְהֵרִ֣יםand take upVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1880 [e]had-de-šen,הַדֶּ֗שֶׁןthe ashesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
398 [e]tō-ḵalתֹּאכַ֥לhas consumedVerb
784 [e]hā-’êšהָאֵ֛שׁthe fireNoun
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
5930 [e]hā-‘ō-lāhהָעֹלָ֖הthe burnt offeringNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
4196 [e]ham-miz-bê-aḥ;הַמִּזְבֵּ֑חַthe altarNoun
7760 [e]wə-śā-mōwוְשָׂמ֕וֹand he shall put themVerb
681 [e]’ê-ṣelאֵ֖צֶלbesideNoun
4196 [e]ham-miz-bê-aḥ.הַמִּזְבֵּֽחַ׃the altarNoun
Hebrew Texts
ויקרא 6:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָבַ֨שׁ הַכֹּהֵ֜ן מִדֹּ֣ו בַ֗ד וּמִֽכְנְסֵי־בַד֮ יִלְבַּ֣שׁ עַל־בְּשָׂרֹו֒ וְהֵרִ֣ים אֶת־הַדֶּ֗שֶׁן אֲשֶׁ֨ר תֹּאכַ֥ל הָאֵ֛שׁ אֶת־הָעֹלָ֖ה עַל־הַמִּזְבֵּ֑חַ וְשָׂמֹ֕ו אֵ֖צֶל הַמִּזְבֵּֽחַ׃

ויקרא 6:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולבש הכהן מדו בד ומכנסי־בד ילבש על־בשרו והרים את־הדשן אשר תאכל האש את־העלה על־המזבח ושמו אצל המזבח׃

Links
Leviticus 6:10Leviticus 6:10 Text AnalysisLeviticus 6:10 InterlinearLeviticus 6:10 MultilingualLeviticus 6:10 TSKLeviticus 6:10 Cross ReferencesLeviticus 6:10 Bible HubLeviticus 6:10 Biblia ParalelaLeviticus 6:10 Chinese BibleLeviticus 6:10 French BibleLeviticus 6:10 German Bible

Bible Hub
Leviticus 6:9
Top of Page
Top of Page