Leviticus 4:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־And ifConj
3532 [e]ke-ḇeśכֶּ֛בֶשׂa lambNoun
935 [e]yā-ḇîיָבִ֥יאhe bringVerb
7133 [e]qā-rə-bā-nōwקָרְבָּנ֖וֹ[as] offeringNoun
2403 [e]lə-ḥaṭ-ṭāṯ;לְחַטָּ֑אתfor a sin offeringNoun
5347 [e]nə-qê-ḇāhנְקֵבָ֥הa femaleNoun
8549 [e]ṯə-mî-māhתְמִימָ֖הwithout blemishAdj
935 [e]yə-ḇî-’en-nāh.יְבִיאֶֽנָּה׃he shall bringVerb
Hebrew Texts
ויקרא 4:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־כֶּ֛בֶשׂ יָבִ֥יא קָרְבָּנֹ֖ו לְחַטָּ֑את נְקֵבָ֥ה תְמִימָ֖ה יְבִיאֶֽנָּה׃

ויקרא 4:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־כבש יביא קרבנו לחטאת נקבה תמימה יביאנה׃

Links
Leviticus 4:32Leviticus 4:32 Text AnalysisLeviticus 4:32 InterlinearLeviticus 4:32 MultilingualLeviticus 4:32 TSKLeviticus 4:32 Cross ReferencesLeviticus 4:32 Bible HubLeviticus 4:32 Biblia ParalelaLeviticus 4:32 Chinese BibleLeviticus 4:32 French BibleLeviticus 4:32 German Bible

Bible Hub
Leviticus 4:31
Top of Page
Top of Page