Leviticus 27:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־And ifConj
929 [e]bə-hê-māh,בְּהֵמָ֔ה[it be] a beastNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
7126 [e]yaq-rî-ḇūיַקְרִ֧יבוּmen bringVerb
4480 [e]mim-men-nāhמִמֶּ֛נָּהout ofPrep
7133 [e]qār-bānקָרְבָּ֖ןan offeringNoun
3068 [e]Yah-weh;לַֽיהוָ֑הto the LORDNoun
3605 [e]kōlכֹּל֩allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
5414 [e]yit-tênיִתֵּ֥ן[any man] givesVerb
4480 [e]mim-men-nūמִמֶּ֛נּוּof suchPrep
3068 [e]Yah-wehלַיהוָ֖הto the LORDNoun
1961 [e]yih-yeh-יִֽהְיֶה־shall beVerb
6944 [e]qō-ḏeš.קֹּֽדֶשׁ׃holyNoun
Hebrew Texts
ויקרא 27:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־בְּהֵמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר יַקְרִ֧יבוּ מִמֶּ֛נָּה קָרְבָּ֖ן לַֽיהוָ֑ה כֹּל֩ אֲשֶׁ֨ר יִתֵּ֥ן מִמֶּ֛נּוּ לַיהוָ֖ה יִֽהְיֶה־קֹּֽדֶשׁ׃

ויקרא 27:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן ליהוה כל אשר יתן ממנו ליהוה יהיה־קדש׃

Links
Leviticus 27:9Leviticus 27:9 Text AnalysisLeviticus 27:9 InterlinearLeviticus 27:9 MultilingualLeviticus 27:9 TSKLeviticus 27:9 Cross ReferencesLeviticus 27:9 Bible HubLeviticus 27:9 Biblia ParalelaLeviticus 27:9 Chinese BibleLeviticus 27:9 French BibleLeviticus 27:9 German Bible

Bible Hub
Leviticus 27:8
Top of Page
Top of Page