Leviticus 27:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’imוְאִ֨םAnd ifConj
929 [e]bab-bə-hê-māhבַּבְּהֵמָ֤הbeastNoun
2931 [e]haṭ-ṭə-mê-’āhהַטְּמֵאָה֙[it be] of an uncleanAdj
6299 [e]ū-p̄ā-ḏāhוּפָדָ֣הthen he shall redeem [it]Verb
6187 [e]ḇə-‘er-ke-ḵā,בְעֶרְכֶּ֔ךָaccording to your estimationNoun
3254 [e]wə-yā-sap̄וְיָסַ֥ףand shall addVerb
2549 [e]ḥă-mi-ši-ṯōwחֲמִשִׁת֖וֹa fifthAdj
5921 [e]‘ā-lāw;עָלָ֑יוof it theretoPrep
518 [e]wə-’im-וְאִם־or ifConj
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
1350 [e]yig-gā-’êlיִגָּאֵ֖לit is redeemedVerb
4376 [e]wə-nim-karוְנִמְכַּ֥רthen it shall be soldVerb
6187 [e]bə-‘er-ke-ḵā.בְּעֶרְכֶּֽךָ׃according to your valuationNoun
Hebrew Texts
ויקרא 27:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִ֨ם בַּבְּהֵמָ֤ה הַטְּמֵאָה֙ וּפָדָ֣ה בְעֶרְכֶּ֔ךָ וְיָסַ֥ף חֲמִשִׁתֹ֖ו עָלָ֑יו וְאִם־לֹ֥א יִגָּאֵ֖ל וְנִמְכַּ֥ר בְּעֶרְכֶּֽךָ׃

ויקרא 27:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך ויסף חמשתו עליו ואם־לא יגאל ונמכר בערכך׃

Links
Leviticus 27:27Leviticus 27:27 Text AnalysisLeviticus 27:27 InterlinearLeviticus 27:27 MultilingualLeviticus 27:27 TSKLeviticus 27:27 Cross ReferencesLeviticus 27:27 Bible HubLeviticus 27:27 Biblia ParalelaLeviticus 27:27 Chinese BibleLeviticus 27:27 French BibleLeviticus 27:27 German Bible

Bible Hub
Leviticus 27:26
Top of Page
Top of Page