Leviticus 27:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2803 [e]wə-ḥiš-šaḇ-וְחִשַּׁב־then shall reckonVerb
  lōwל֣וֹto himPrep
3548 [e]hak-kō-hên,הַכֹּהֵ֗ןthe priestNoun
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
4373 [e]miḵ-saṯמִכְסַ֣תthe amountNoun
6187 [e]hā-‘er-kə-ḵā,הָֽעֶרְכְּךָ֔of your estimationNoun
5704 [e]‘aḏעַ֖דtoPrep
8141 [e]šə-naṯשְׁנַ֣ת[even] the yearNoun
3104 [e]hay-yō-ḇêl;הַיֹּבֵ֑לof the jubileeNoun
5414 [e]wə-nā-ṯanוְנָתַ֤ןand he shall giveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6187 [e]hā-‘er-kə-ḵāהָעֶרְכְּךָ֙your estimationNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםin dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֔וּאthatPro
6944 [e]qō-ḏešקֹ֖דֶשׁ[as] a holy thingNoun
3068 [e]Yah-weh.לַיהוָֽה׃to the LORDNoun
Hebrew Texts
ויקרא 27:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְחִשַּׁב־לֹ֣ו הַכֹּהֵ֗ן אֵ֚ת מִכְסַ֣ת הָֽעֶרְכְּךָ֔ עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיֹּבֵ֑ל וְנָתַ֤ן אֶת־הָעֶרְכְּךָ֙ בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא קֹ֖דֶשׁ לַיהוָֽה׃

ויקרא 27:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וחשב־לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היבל ונתן את־הערכך ביום ההוא קדש ליהוה׃

Links
Leviticus 27:23Leviticus 27:23 Text AnalysisLeviticus 27:23 InterlinearLeviticus 27:23 MultilingualLeviticus 27:23 TSKLeviticus 27:23 Cross ReferencesLeviticus 27:23 Bible HubLeviticus 27:23 Biblia ParalelaLeviticus 27:23 Chinese BibleLeviticus 27:23 French BibleLeviticus 27:23 German Bible

Bible Hub
Leviticus 27:22
Top of Page
Top of Page