Leviticus 27:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־But ifConj
310 [e]’a-ḥarאַחַ֣רafterAdv
3104 [e]hay-yō-ḇêlהַיֹּבֵל֮the jubileeNoun
6942 [e]yaq-dîšיַקְדִּ֣ישׁhe dedicatesVerb
7704 [e]śā-ḏê-hūשָׂדֵהוּ֒his fieldNoun
2803 [e]wə-ḥiš-šaḇ-וְחִשַּׁב־then shall reckonVerb
  lōwל֨וֹfor himPrep
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֜ןthe priestNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3701 [e]hak-ke-sep̄,הַכֶּ֗סֶףthe moneyNoun
5921 [e]‘al-עַל־according toPrep
6310 [e]פִּ֤יmouthNoun
8141 [e]haš-šā-nîmהַשָּׁנִים֙the yearsNoun
3498 [e]han-nō-w-ṯā-rōṯ,הַנּ֣וֹתָרֹ֔תthat remainVerb
5704 [e]‘aḏעַ֖דeven toPrep
8141 [e]šə-naṯשְׁנַ֣תthe yearNoun
3104 [e]hay-yō-ḇêl;הַיֹּבֵ֑לof the jubileeNoun
1639 [e]wə-niḡ-ra‘וְנִגְרַ֖עand it shall be deductedVerb
6187 [e]mê-‘er-ke-ḵā.מֵֽעֶרְכֶּֽךָ׃from your valuationNoun
Hebrew Texts
ויקרא 27:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־אַחַ֣ר הַיֹּבֵל֮ יַקְדִּ֣ישׁ שָׂדֵהוּ֒ וְחִשַּׁב־לֹ֨ו הַכֹּהֵ֜ן אֶת־הַכֶּ֗סֶף עַל־פִּ֤י הַשָּׁנִים֙ הַנֹּ֣ותָרֹ֔ת עַ֖ד שְׁנַ֣ת הַיֹּבֵ֑ל וְנִגְרַ֖ע מֵֽעֶרְכֶּֽךָ׃

ויקרא 27:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־אחר היבל יקדיש שדהו וחשב־לו הכהן את־הכסף על־פי השנים הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערכך׃

Links
Leviticus 27:18Leviticus 27:18 Text AnalysisLeviticus 27:18 InterlinearLeviticus 27:18 MultilingualLeviticus 27:18 TSKLeviticus 27:18 Cross ReferencesLeviticus 27:18 Bible HubLeviticus 27:18 Biblia ParalelaLeviticus 27:18 Chinese BibleLeviticus 27:18 French BibleLeviticus 27:18 German Bible

Bible Hub
Leviticus 27:17
Top of Page
Top of Page