Leviticus 26:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯat-tîוְנָתַתִּ֥יThen I will give youVerb
1653 [e]ḡiš-mê-ḵemגִשְׁמֵיכֶ֖םrainNoun
6256 [e]bə-‘it-tām;בְּעִתָּ֑םin due seasonNoun
5414 [e]wə-nā-ṯə-nāhוְנָתְנָ֤הand shall yieldVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֙רֶץ֙the landNoun
2981 [e]yə-ḇū-lāh,יְבוּלָ֔הּincreaseNoun
6086 [e]wə-‘êṣוְעֵ֥ץand the treesNoun
7704 [e]haś-śā-ḏehהַשָּׂדֶ֖הof the fieldNoun
5414 [e]yit-tênיִתֵּ֥ןshall yieldVerb
6529 [e]pir-yōw.פִּרְיֽוֹ׃their fruitNoun
Hebrew Texts
ויקרא 26:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתִּ֥י גִשְׁמֵיכֶ֖ם בְּעִתָּ֑ם וְנָתְנָ֤ה הָאָ֙רֶץ֙ יְבוּלָ֔הּ וְעֵ֥ץ הַשָּׂדֶ֖ה יִתֵּ֥ן פִּרְיֹֽו׃

ויקרא 26:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו׃

Links
Leviticus 26:4Leviticus 26:4 Text AnalysisLeviticus 26:4 InterlinearLeviticus 26:4 MultilingualLeviticus 26:4 TSKLeviticus 26:4 Cross ReferencesLeviticus 26:4 Bible HubLeviticus 26:4 Biblia ParalelaLeviticus 26:4 Chinese BibleLeviticus 26:4 French BibleLeviticus 26:4 German Bible

Bible Hub
Leviticus 26:3
Top of Page
Top of Page