Leviticus 26:37
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3782 [e]wə-ḵā-šə-lūוְכָשְׁל֧וּAnd they shall fallVerb
376 [e]’îš-אִישׁ־oneNoun
251 [e]bə-’ā-ḥîwבְּאָחִ֛יוon anotherNoun
6440 [e]kə-mip-pə-nê-כְּמִפְּנֵי־as it were beforeNoun
2719 [e]ḥe-reḇחֶ֖רֶבa swordNoun
7291 [e]wə-rō-ḏêp̄וְרֹדֵ֣ףwhen pursuesVerb
369 [e]’ā-yin;אָ֑יִןnonePrt
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and notAdv
1961 [e]ṯih-yehתִֽהְיֶ֤הshall haveVerb
  lā-ḵemלָכֶם֙unto youPrep
8617 [e]tə-qū-māh,תְּקוּמָ֔הpower to standNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֖יbeforeNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-ḵem.אֹֽיְבֵיכֶֽם׃your enemiesNoun
Hebrew Texts
ויקרא 26:37 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָשְׁל֧וּ אִישׁ־בְּאָחִ֛יו כְּמִפְּנֵי־חֶ֖רֶב וְרֹדֵ֣ף אָ֑יִן וְלֹא־תִֽהְיֶ֤ה לָכֶם֙ תְּקוּמָ֔ה לִפְנֵ֖י אֹֽיְבֵיכֶֽם׃

ויקרא 26:37 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכשלו איש־באחיו כמפני־חרב ורדף אין ולא־תהיה לכם תקומה לפני איביכם׃

Links
Leviticus 26:37Leviticus 26:37 Text AnalysisLeviticus 26:37 InterlinearLeviticus 26:37 MultilingualLeviticus 26:37 TSKLeviticus 26:37 Cross ReferencesLeviticus 26:37 Bible HubLeviticus 26:37 Biblia ParalelaLeviticus 26:37 Chinese BibleLeviticus 26:37 French BibleLeviticus 26:37 German Bible

Bible Hub
Leviticus 26:36
Top of Page
Top of Page