Leviticus 24:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5221 [e]ū-mak-kêhוּמַכֵּ֥הand he who killsVerb
5315 [e]ne-p̄eš-נֶֽפֶשׁ־the lifeNoun
929 [e]bə-hê-māhבְּהֵמָ֖הof an animalNoun
7999 [e]yə-šal-lə-men-nāh;יְשַׁלְּמֶ֑נָּהshall make it goodVerb
5315 [e]ne-p̄ešנֶ֖פֶשׁbeastNoun
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֥חַתforNoun
5315 [e]nā-p̄eš.נָֽפֶשׁ׃beastNoun
Hebrew Texts
ויקרא 24:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַכֵּ֥ה נֶֽפֶשׁ־בְּהֵמָ֖ה יְשַׁלְּמֶ֑נָּה נֶ֖פֶשׁ תַּ֥חַת נָֽפֶשׁ׃

ויקרא 24:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומכה נפש־בהמה ישלמנה נפש תחת נפש׃

Links
Leviticus 24:18Leviticus 24:18 Text AnalysisLeviticus 24:18 InterlinearLeviticus 24:18 MultilingualLeviticus 24:18 TSKLeviticus 24:18 Cross ReferencesLeviticus 24:18 Bible HubLeviticus 24:18 Biblia ParalelaLeviticus 24:18 Chinese BibleLeviticus 24:18 French BibleLeviticus 24:18 German Bible

Bible Hub
Leviticus 24:17
Top of Page
Top of Page