Leviticus 22:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
376 [e]wə-’îšוְאִ֕ישׁAnd a manNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־ifConj
398 [e]yō-ḵalיֹאכַ֥לhe eatsVerb
6944 [e]qō-ḏešקֹ֖דֶשׁ[of] the holy thingNoun
7684 [e]biš-ḡā-ḡāh;בִּשְׁגָגָ֑הunwittinglyNoun
3254 [e]wə-yā-sap̄וְיָסַ֤ףthen he shall addVerb
2549 [e]ḥă-mi-šî-ṯōwחֲמִֽשִׁיתוֹ֙the fifthAdj
5921 [e]‘ā-lāw,עָלָ֔יוthereof toPrep
5414 [e]wə-nā-ṯanוְנָתַ֥ןand shall give [it]Verb
3548 [e]lak-kō-hênלַכֹּהֵ֖ןto the priestNoun
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
6944 [e]haq-qō-ḏeš.הַקֹּֽדֶשׁ׃the holy thingNoun
Hebrew Texts
ויקרא 22:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִ֕ישׁ כִּֽי־יֹאכַ֥ל קֹ֖דֶשׁ בִּשְׁגָגָ֑ה וְיָסַ֤ף חֲמִֽשִׁיתֹו֙ עָלָ֔יו וְנָתַ֥ן לַכֹּהֵ֖ן אֶת־הַקֹּֽדֶשׁ׃

ויקרא 22:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואיש כי־יאכל קדש בשגגה ויסף חמשיתו עליו ונתן לכהן את־הקדש׃

Links
Leviticus 22:14Leviticus 22:14 Text AnalysisLeviticus 22:14 InterlinearLeviticus 22:14 MultilingualLeviticus 22:14 TSKLeviticus 22:14 Cross ReferencesLeviticus 22:14 Bible HubLeviticus 22:14 Biblia ParalelaLeviticus 22:14 Chinese BibleLeviticus 22:14 French BibleLeviticus 22:14 German Bible

Bible Hub
Leviticus 22:13
Top of Page
Top of Page