Leviticus 22:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3548 [e]wə-ḵō-hên,וְכֹהֵ֗ןand the priestNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־ifConj
7069 [e]yiq-nehיִקְנֶ֥הhe buysVerb
5315 [e]ne-p̄ešנֶ֙פֶשׁ֙a slaveNoun
7075 [e]qin-yanקִנְיַ֣ןwithNoun
3701 [e]kas-pōw,כַּסְפּ֔וֹhis moneyNoun
1931 [e]ה֖וּאhePro
398 [e]yō-ḵalיֹ֣אכַלmay eatVerb
  bōw;בּ֑וֹof itPrep
3211 [e]wî-lîḏוִילִ֣ידand he who is bornAdj
1004 [e]bê-ṯōw,בֵּית֔וֹin his houseNoun
1992 [e]hêmהֵ֖םtheyPro
398 [e]yō-ḵə-lūיֹאכְל֥וּshall eatVerb
3899 [e]ḇə-laḥ-mōw.בְלַחְמֽוֹ׃of his foodNoun
Hebrew Texts
ויקרא 22:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכֹהֵ֗ן כִּֽי־יִקְנֶ֥ה נֶ֙פֶשׁ֙ קִנְיַ֣ן כַּסְפֹּ֔ו ה֖וּא יֹ֣אכַל בֹּ֑ו וִילִ֣יד בֵּיתֹ֔ו הֵ֖ם יֹאכְל֥וּ בְלַחְמֹֽו׃

ויקרא 22:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכהן כי־יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו׃

Links
Leviticus 22:11Leviticus 22:11 Text AnalysisLeviticus 22:11 InterlinearLeviticus 22:11 MultilingualLeviticus 22:11 TSKLeviticus 22:11 Cross ReferencesLeviticus 22:11 Bible HubLeviticus 22:11 Biblia ParalelaLeviticus 22:11 Chinese BibleLeviticus 22:11 French BibleLeviticus 22:11 German Bible

Bible Hub
Leviticus 22:10
Top of Page
Top of Page