Leviticus 20:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wā-’ō-marוָאֹמַ֣רBut I have saidVerb
  lā-ḵem,לָכֶ֗םto youPrep
859 [e]’at-temאַתֶּם֮youPro
3423 [e]tî-rə-šūתִּֽירְשׁ֣וּshall inheritVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
127 [e]’aḏ-mā-ṯāmאַדְמָתָם֒their landNoun
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִ֞יand IPro
5414 [e]’et-tə-nen-nāhאֶתְּנֶ֤נָּהwill giveVerb
  lā-ḵemלָכֶם֙to youPrep
3423 [e]lā-re-šeṯלָרֶ֣שֶׁתto possessVerb
853 [e]’ō-ṯāh,אֹתָ֔הּitAcc
776 [e]’e-reṣאֶ֛רֶץa landNoun
2100 [e]zā-ḇaṯזָבַ֥תthat flowsVerb
2461 [e]ḥā-lāḇחָלָ֖בwith milkNoun
1706 [e]ū-ḏə-ḇāš;וּדְבָ֑שׁand honeyNoun
589 [e]’ă-nîאֲנִי֙I [am]Pro
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵem,אֱלֹֽהֵיכֶ֔םyour GodNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־whoPrt
914 [e]hiḇ-dal-tîהִבְדַּ֥לְתִּיhas separatedVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶ֖םyouAcc
4480 [e]min-מִן־fromPrep
5971 [e]hā-‘am-mîm.הָֽעַמִּֽים׃[other] peopleNoun
Hebrew Texts
ויקרא 20:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאֹמַ֣ר לָכֶ֗ם אַתֶּם֮ תִּֽירְשׁ֣וּ אֶת־אַדְמָתָם֒ וַאֲנִ֞י אֶתְּנֶ֤נָּה לָכֶם֙ לָרֶ֣שֶׁת אֹתָ֔הּ אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב וּדְבָ֑שׁ אֲנִי֙ יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־הִבְדַּ֥לְתִּי אֶתְכֶ֖ם מִן־הָֽעַמִּֽים׃

ויקרא 20:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמר לכם אתם תירשו את־אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אתה ארץ זבת חלב ודבש אני יהוה אלהיכם אשר־הבדלתי אתכם מן־העמים׃

Links
Leviticus 20:24Leviticus 20:24 Text AnalysisLeviticus 20:24 InterlinearLeviticus 20:24 MultilingualLeviticus 20:24 TSKLeviticus 20:24 Cross ReferencesLeviticus 20:24 Bible HubLeviticus 20:24 Biblia ParalelaLeviticus 20:24 Chinese BibleLeviticus 20:24 French BibleLeviticus 20:24 German Bible

Bible Hub
Leviticus 20:23
Top of Page
Top of Page