Leviticus 17:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’imוְאִם֙But ifConj
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3526 [e]yə-ḵab-bês,יְכַבֵּ֔סhe washVerb
1320 [e]ū-ḇə-śā-rōwוּבְשָׂר֖וֹand his fleshNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
7364 [e]yir-ḥāṣ;יִרְחָ֑ץbatheVerb
5375 [e]wə-nā-śāוְנָשָׂ֖אthen he shall bearVerb
5771 [e]‘ă-wō-nōw.עֲוֹנֽוֹ׃his iniquityNoun
  פ -  
Hebrew Texts
ויקרא 17:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם֙ לֹ֣א יְכַבֵּ֔ס וּבְשָׂרֹ֖ו לֹ֣א יִרְחָ֑ץ וְנָשָׂ֖א עֲוֹנֹֽו׃ פ

ויקרא 17:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עונו׃ פ

Links
Leviticus 17:16Leviticus 17:16 Text AnalysisLeviticus 17:16 InterlinearLeviticus 17:16 MultilingualLeviticus 17:16 TSKLeviticus 17:16 Cross ReferencesLeviticus 17:16 Bible HubLeviticus 17:16 Biblia ParalelaLeviticus 17:16 Chinese BibleLeviticus 17:16 French BibleLeviticus 17:16 German Bible

Bible Hub
Leviticus 17:15
Top of Page
Top of Page